Røyking i Norge er halvert på ti år

Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.

Langt flere med grunnskoleutdanning røyker enn dem med høyskole- eller universitetsutdannelse.

Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent. Det er halvparten så mange som for ti år siden. Samtidig øker andelen som snuser, og andelen av befolkningen som snuser daglig er oppe i 10 prosent. 18 prosent av oss bruker ett eller flere nikotinprodukter, melder Statistisk sentralbyrå på Verdens tobakksfrie dag.

Høyt utdannede røyker mindre

Det er ikke nevneverdige forskjeller i andelen røykere fordelt på kjønn, men hvilket utdanningsnivå man har, synes å være knyttet til tobakksbruk. Til tross for at det i tidligere tider var de høyt utdannede som først begynte å røyke, er det færrest dagligrøykere blant dem i dag, opplyser Folkehelseinstituttet.

Blant personer mellom 25 og 74 år med grunnskoleutdanning, er andelen røykere 29 prosent på landsbasis, blant dem som har fullført videregående er andelen 17 og blant dem med høyskole- eller universitetsutdannelse er andelen 6.

Les også

Sykdommene som stjeler flest friske leveår

Til sammenligning var tallene for grunnskoleutdannede, folk med videregående skole og dem med høyere utdanning henholdsvis 37, 24 og 11 prosent for ti år siden.

Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere (3 prosent), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere (38 prosent).

Flere jenter snuser

Mange bytter ut røyken med snus. Av de 10 prosentene av Norges befolkning som snuser daglig, har en firedel vært røykere tidligere.

Unge kvinner er gruppa som har bidratt til den største økningen av snusbruk de siste årene. De siste fem årene har andelen kvinner som snuser, økt med 4 prosent til 7 prosent. Imidlertid er det fortsatt flest menn som snuser. Blant dem er andelen snusere 13 prosent.

Nikotinprodukter som skal hjelpe folk å legge fra seg røyke- og snusvanene, er ikke særlig populære. Kun 3 prosent av dem som har røkt tidligere har byttet ut sigaretten med nikotintyggegummi eller sugetabletter. En tilvarende andel har gått over til e-sigaretter, som for øvrig er forbudt å selge i Norge hvis de inneholder nikotin.

Færre røykere – færre hjerteinfarkt

Røyking får skylden for mange dødsfall og sykdommer. Blant annet regnes det som en viktig årsak til forandringer som fører til at muskelvevet i hjertet får for liten blodtilførsel. Det kan resultere i hjerteinfarkt. De siste fem årene har det vært en kraftig nedgang i antall hjerteinfarkt og andre såkalte iskemiske hjertesykdommer, melder Folkehelseinstituttet.

– I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret. Røyking er fortsatt trolig skyld imellom 700 og 800 dødsfall relatert til hjertesykdommer i året.