Norge

Helleristninger skal gjemmes til fremtiden

Et nytt og unikt helleristningsfelt er oppdaget ved Alta. Etter registrering skal alt dekkes til og gjemmes til fremtidens forskere.

  • Foto)
  • Forf>(tekst
  • <forf>ole Magnus Rapp <

Funnet er forsøkt holdt hemmelig. Arkeologene ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt steintegningene, av frykt for at mange besøkende vil slite ut de opptil 6400 år gamle kulturminnene.— Vi antar at her er mye mer som ikke er avdekket. Uansett skal vi neste sommer dekke alt til, slik at det bevares for ettertiden, sier professor i arkeologi Knut Helskog.

Han har tolket mange av tegningene, men vet at man i fremtiden kan se på helleristningene med nye øyne.

— Her er mye symbolikk vi ikke helt forstår. Kanskje kan forskere i fremtiden med nye teknikker, metoder og teorier lære enda mer om dem som produserte helleristningene, sier han. For ca. 30 år siden ble de første helleristningene funnet i Hjemmeluft ved Alta.

Forskere fra Norge og Sør-Afrika samarbeider om en rekke prosjekter. Eugenia Ndhundhuma (bak t.v.) og Nthabiseng Malefane ser klare likhetstrekk mellom det arkeologiprofessor Knut Helskog viser og hulemalerier i Sør-Afrika.

Her er nå Alta museum etablert, og over 3000 forskjellige steintegninger er tilrettelagt for besøket. Stedet er et av fire i Norge som er på FNs liste over spesielt verneverdige kulturminner.— Helleristningsfeltet er tilrettelagt på en måte som er helt i toppen, globalt sett, sier Knut Helskog.

Hemmelig sted

— Vi ønsker å samle all oppmerksomhet rundt dette, så får de nye funnene andre steder i Alta være i fred.

Det nyoppdagede helleristningsfeltet utenfor Alta skal ikke tilrettelegges, og man ønsker ikke besøkende. Kun utvalgte forskere har fått se stedet, og da Aftenposten var der sist helg, ble avisen pålagt å ikke fortelle hvor det ligger.

Ca. 12 500 forskjellige tegninger er registrert på det nye feltet. Det ligger i dag mellom 15 og 26 meter over havoverflaten. Spor av bølger mot fjell er med på å tidfeste funnet til å være mellom 4000 og 6400 år gammelt.

Her har datidens mennesker fortalt om sitt levesett og fangstkultur. Hver tegning er sirlig hugget inn, høyst sannsynlig med redskap av en hardere steinsort. Mange av tegningene har et klart budskap, men noen er åpne for tolkning. Mellom helleristningene på svaberget er det plassert flere hvite, runde steiner.

Hva betyr de?

Hvilken symbolikk disse eventuelt hadde, vet dagens forskere lite om. Her er detaljrike tegninger av bjørn i hi, bjørn på vandring og bjørnespor. Her er innhegning for å fange rein, samt mange tegninger av elg, blant annet med nyfødt kalv. Her er sel, gås, kveite og en delfinlignende fisk.

Helleristningen av 19 mennesker som holder sammen i ring, blir regnet som unik. Mennesker på truger har man heller ikke før sett på helleristning. Flere båter er tegnet, blant annet en med elghode i forstavnen.

Mange av tegningene lar seg ikke tolke. Noe som ligner et bilspor kan være nordlys eller en rennende elv. Andre sollignende tegninger kan ha religiøs betydning.

Les også

  1. Ligner hulemalerier i Sør-Afrika