Norge

Erna Solberg varsler ekstrabevilgninger til flyktningemottak

Rekordmange flyktninger kommer til Norge. Nå varsler statsminister Erna Solberg (H) ekstrabevilgninger til asylmottak, og at hun vil komme med en redegjørelse til Stortinget om saken.

  • Jørgen Svarstad

Det har vært en kraftig økning i antallet asylsøkere til Norge i august.

Derfor varsler statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen kommer til å legge frem forslag om ekstrabevilgninger til flykningemottaket så snart Stortinget kommer sammen. Hun legger ikke frem et tall om størrelsen på ekstrabevlgningen nå, og forklarer det med at det kreves tid til å kvalitetssikre saken først.

— Hadde vi hatt et tall, hadde vi lagt frem et forslag i dag, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg er glad for den frivillige innsatsen som følge av de økte flyktningestrømmen.

Statsministeren sier at den økte tilstrømmingen til Norge vil bety store utfordringer:— Det vil bli en meget krevende situasjon for kommunene og mottakspparatet de nærmeste månedene, sier Solberg som undertsreker at den øke asylstrømmen ventelig ikke vil avta.

Ekstrabevilgningen Solberg varsler skal gå både til å bedre mottaksapparatet og å sette politiets utlendingsenhet i bedre stand til å takle situasjonen.

— Det handler om å registrere, ha tolker og det vi må for å få flere ut på mottak, sier Solberg.

Solberg: - Glad for frivillig innsats

Solberg sa også at hun er svært glad over den dugnadsinnsatsen som nå viser seg i det norske samfunnet.

– Jeg er veldig glad for frivillige og andre som gjør en ekstra innsats. Det gjelder både med materiell hjelp, men også mennesker som bidrar til å trekke asylsøkerne inn i lokalsamfunnet. Denne dugnadsinnsatsen er bra, og jeg håper den fortsetter, for denne krisen vil vare lenge, sier Solberg.

Regjeringen har også bestemt å styrke Politiets utlendingsenhet (PU) umiddelbart med 5 millioner kroner.

­– Den kraftige økningen vin har sett i Europa, har også ført en stor økning til Norge. Det er svært viktig at Politiets utlendingsenhet kan håndtere registreringen av den betydelige økningen i antall asylsøkere på en god måte, både av menneskelige hensyn, en effektiv ressursbruk og et sikkerhetsperspektiv, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Prognosene sprekker

Regjeringen har derfor fredag bestemt å styrke registreringsarbeidet med 5 millioner kroner. Disse pengene skal gå til registrering av asylsøkere og sikre at Politiets utlendingsenhet har kapasitet til å registrere asylsøkere uten at det i for stor grad går utover deres øvrige arbeid.

– Den gjeldende asylprognosen for 2015 er på 11000. I lys av ankomstene den siste tiden har Utlendingsdirektoratet i dag anslått at antallet asylsøkere kan komme opp mot 16 000. Regjeringen følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak for blant annet politi, Utlendingsdirektoratet og barnevernstjenesten, sier Anundsen i en pressemelding.

Ber om krisehjelp

Tidligere i dag la Utlendingsdirektoratet frem tall som viser at antall asylsøkere som kom til Norge i august, er det høyeste tallet på en enkeltmåned siden krigen i Bosnia på 1990-tallet.

Ved utgangen av august er det registrert 8336 asylsøkere til Norge, hovedsakelig fra Syria, Eritrea og Afghanistan.

UDI sier de nå venter mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere til Norge i løpet av året.

Les også:

Les også

2313 asylsøkere til Norge i august - høyeste asyltall siden Bosnia-krigen på 1990-tallet

Kapasiteten på mottaksapparatet til UDI og Politiets utlendingsenhet (PU) er sprengt, og UDI har bedt Norge om krisehjelp for å skaffe husly til alle asylsøkerne som kommer.

Strømmen er blitt så stor at alle de eksisterende mottakene i er fulle, og Forfang sier at det nå er satt i gang tiltak på kort sikt for å skaffe flere plasser. Det letes bl.a. både på campingplasser og hoteller for å finne steder der asylsøkerne kan bo.

Erna Solberg sa tidligere denne uken at det med den økte tilstrømmingen oppstår det også behov for mer penger til kommunene.

— Vi ser at vi er nødt til å komme med ekstrabevilgninger, og det jobber vi med nå, sier statsminister Erna Solberg (H) til, sa hun til NTB.

Les også

  1. UDI ber Oslo om krisehjelp for å huse flyktninger

  2. Redd Barna krever strakstiltak for enslige mindreårige asylsøkere