Dette er skandalen som felte PST-sjefen

Skandalen som felte PST-sjefen, begynte med et losjeløfte.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold gikk av i dag etter en rekke VG-avsløringer.

Det er nå tre år siden VG avslørte at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpen ulovlig over flere år. Og det skulle også ta lang tid før skandalen førte til Sjøvolds avgang. Det er bare en måned siden justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sa hun hadde tillit Sjøvold som PST-sjef.

I dag var tonen endret.

«Sjøvold har i dag bedt om å fratre sin stilling som PST-sjef. Jeg respekterer Sjøvold sin beslutning, og mener det er en klok avgjørelse», skrev Mehl i pressemeldingen i dag.

«Sjøvold har i dag bedt om å fratre sin stilling som PST-sjef. Jeg respekterer Sjøvold sin beslutning, og mener det er en klok avgjørelse», skrev Mehl i pressemeldingen i dag.

Et losjeløfte

Det startet med et løfte. Hans Sverre Sjøvold er selv medlem av losjen, og har ifølge VG vært øverste leder for losje 117 i Tønsberg og båret tittelen «overmester».

«Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse». Det er ordrene alle medlemmer av losjen Odd Fellow har forpliktet seg til å følge. Losjen skriver selv at navnet deres kommer fra «Oath Fellows», altså edsvorne brødre. Og med kameratskapet følger en forventning om å hjelpe hverandre.

«Det er en forpliktelse», sa Sjøvold til Spesialenheten da de gransket våpensaken, ifølge VG. Og da en losjebror døde i 2008 fikk Sjøvold en forespørsel fra en enke etter en losjebror.

«Etter begravelsen kom hans enke til meg og bad meg å ta vare på våpnene», forklarte Sjøvold til Spesialenheten, ifølge hans egen redegjørelse som ble offentliggjort i dag.

Til VG har datteren til enken fortalt at hun trodde de ville bli destruert. Likevel beholdt Sjøvold dem i syv år uten noen gang å registrere dem på seg selv, slik loven krever.

Hver gang han byttet jobb, fulgte våpnene med, skriver VG. Fra stillingen som rektor på Politihøgskolen, via lederjobb i justisdepartementet til jobben som politimester i Oslo i 2012.

I 2016 ba han sin egen avdeling om å destruere våpnene. Da tenkte Sjøvold at saken var ute av verden.

«Jeg hadde glemt hele saken inntil VG tok kontakt», skrev Sjøvold i en skriftlig redegjørelse til daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i november 2019.

Hver gang Hans Sverre Sjøvold byttet jobb, fulgte våpnene med, skriver VG. Fra stillingen som rektor på Politihøgskolen, via lederjobb i justisdepartementet til jobben som politimester i Oslo i 2012.

Avslørte ulovlige våpen

30. oktober 2019 avslørte VG at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpnene ulovlig over flere år.

Dagen etter iverksatte Spesialenheten for politisaker en bred etterforskning av Sjøvold. Både for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen, men også for misbruk av stillingen da han skulle kvitte seg med våpnene.

Sommeren 2020 ga Spesialenheten PST-sjefen et forelegg på 50.000 kroner etter brudd på våpenloven.

Spesialenheten henla forholdet om misbruk av stilling.

Våren 2022 avslørte VG at en politiansatt – høsten 2021 – fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. Mannen hadde fortalt Spesialenheten om press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot våpnene til Sjøvold.

Etterpå bestemte Politidirektoratet at hele varslersaken skulle granskes av et eksternt advokatfirma.

Gikk av

Saken fortsatte å rulle videre med eskalerende styrke.

15. mai bekreftet Justisdepartementet overfor VG at Sjøvold unnlot å fortelle om de ulovlige våpnene da han ble autorisert før han tiltrådte stillingen som PST-sjef.

En sikkerhetsautorisasjon er nødvendig for å få tilgang til de hemmeligstemplede dokumentene. For PST-sjefen er det Justisdepartementet som avgjør autorisasjonen.

22. mai opplyste Justisdepartementet til VG at Sjøvold fikk beholde landets høyeste sikkerhetsklarering til tross for at han ble straffet for brudd på straffeloven og våpenloven.

31. mai startet Stortingets kontrollkomité undersøkelser rundt hvorfor PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fikk beholde sikkerhetsklareringen.

En uke senere ble PST-sjefens hemmelige redegjørelse offentliggjort.

Samme dag valgte regjeringen å sende ut en pressemelding hvor Sjøvold meddelte at han går av.

«Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først», sa Sjøvold ifølge pressemeldingen.

31. mai startet Stortingets kontrollkomité undersøkelser rundt hvorfor PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fikk beholde sikkerhetsklareringen.