Nå begynner vaksinasjonen mot apekopper

Det er registrert 28 000 smittetilfeller av apekopper globalt. Mandag 8. august begynner vaksinasjonen i Norge.

Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier at apekopper ikke utgjør noen stor trussel for folk flest.

Flere steder i Europa har man allerede begynt med vaksinasjon mot apekopper. Mandag begynner man også i Norge. Vaksinedosene kommer fra et norsk beredskapslager av koppervaksiner. I tillegg er Norge ventet å få ytterligere 1400 vaksinedoser.

Det finnes ikke en egen vaksine for apekopper. Vaksinene som nå tas i bruk er vanlige koppervaksiner. Det sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm til Aftenposten.

– Man sluttet med vaksinasjonen mot kopper i 1976, så de som er vaksinert før dette, har nok en viss beskyttelse ennå.

Samtidig vil Folkehelseinstituttet nå at apekopper skal få betegnelsen «allmennfarlig smittsom sykdom» i henhold til smittevernloven. Ifølge FHI gjøres dette for å sikre pasienter med apekopper viktige rettigheter som gratis konsultasjon, testing og behandling.

Hittil er det registrert 65 smittetilfeller av apekopper i Norge. Globalt er det 28 000. I sommer har smittetallene økt både i USA og Europa. Men vil vi også se en økning i Norge fremover?

– Det er mulig vi vil se en liten økning etter ferien, fordi folk tar det med seg fra ferie i Europa. Men vi tror ikke det kommer til å bli noen stor økning i antallet smittetilfeller.

Hvor farlig er apekoppene?

Det første tilfellene av apekopper ble identifisert blant mennesker i 1970. Ifølge FHI vil de fleste som blir smittet, bli friske uten behandling. Symptomer kan være tretthet, feber og hodepine. Etter hvert utvikler de fleste et kløende utslett.

Geir Bukholm sier apekopper i sin nåværende form ikke utgjør noen spesiell trussel for allmennheten.

– Men viruset kan tilpasse seg. I så fall vil vi vurdere løpende hva som må gjøres, sier han.

Enkelte pasienter med apekopper har vært innlagt på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det opplyser kommunikasjonsdirektør Tone Hærem. Alle er nå utskrevet.

En mann mottar koppervaksinen på et vaksinesenter i Barcelona. Med sine 4942 bekreftede tilfeller av apekopper, er Spania det europeiske landet med flest smittetilfeller.

Prioriterer de som har hatt kontakt med viruset

Tidligere har det vært flest tilfeller av apekopper blant menn som har sex med menn. Av de 65 som har fått påvist apekopper i Norge, er samtlige menn, viser tall fra FHI.

Når vaksinedosene nå kommer til Norge, vil det først og fremst være folk som har vært i kontakt med viruset, som er prioritert. I tillegg prioriterer man enkelte grupper. Det vil i første rekke være menn som har sex med menn og som praktiserer ubeskyttet sex, sier Bukholm.

– Det er de som har hatt kontakt med viruset, eller er bekreftet smittet som prioriteres. I tillegg til undergrupper hvor det er spesielt høy smitteaktivitet.

Han sier at vaksinen bare er ett av flere tiltak for å få bukt med apekoppene.

– Det viktigste nå er at vi får frem god informasjon om hvordan sykdommen er, og hvordan den smitter. Vi tenker at et av de viktigste tiltakene er at man tar forholdsregler med tanke på at sykdommen spres med nær kroppskontakt.