Munnbind eller maske? Slik svarer FHI.

Omikronsmitten når stadig nye høyder. Men hvilken type beskyttelse skal vi bruke?

Det er flere typer munnbind og masker å se ute blant folk, men hvilke bør vi velge?

Omikron smitter lettere enn tidligere virusvarianter. Og det er langt flere smittede blant oss. Derfor lurer flere på om de heller bør gå over til masker (åndedrettsvern) nå.

FHI opplyser at åndedrettsvern ofte har en bedre filtreringsevne enn munnbind, spesielt når det gjelder de aller minste dråpene (aerosolene). Når åndedrettsvernet er riktig tilpasset, sitter det også tettere rundt nese, munn og hake enn et munnbind.

Likevel anbefaler FHI fortsatt medisinske munnbind, både for befolkningen og for helsepersonell.

– Helsegevinsten ved å bruke åndedrettsvern er større i teorien enn i praksis, sier Mette Fagernes, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

– Studier fra praktisk bruk viser ingen tydelig forskjell når man undersøker hvor godt man er beskyttet mot smitte fra pasienter med luftveisvirus. Grunnen er at det er vanskelig å få tilpasset dem skikkelig. Åndedrettsvern er ofte tettvevde. Sitter de løst, vil masketettheten føre til at luften fort finner veien langs kanten istedenfor gjennom maskekroppen, påpeker hun.

– Det blir ofte lekkasje på sidene av masken. Men slik er det også for munnbind.

Munnbind mest hensiktsmessig

Ut fra en samlet vurdering anser FHI munnbind som det mest hensiktsmessige alternativet.

– Da har vi tatt hensyn til risiko, effekt, enkelhet i bruk, ulemper, tilgjengelighet og kostnader. Åndedrettsvern er et godt alternativ, om man ønsker å benytte dette, legger Fagernes til.

Hun sier åndedrettsvern i større grad ville ha vært løftet opp som et alternativ hvis tilgjengeligheten og kostnad ved bruk var tilsvarende det som gjelder for munnbind.

– Enten du bruker munnbind eller åndedrettsvern, er tilpasningen helt avgjørende for effekten, understreker Fagernes.

– Jo tettere det sitter, desto mindre lekkasje blir det langs kanten. Og jo mindre lekkasje, desto større andel av luften blir filtrert gjennom masken.

Fagernes sier åndedrettsvern også er krevende å benytte over tid.

– Maskene er laget av tett materiale. Det er ofte tungt å puste når åndedrettsvernet sitter korrekt på, sier Fagernes.

Mange blir svimle og får vondt i hodet. Arbeidstilsynet anbefaler derfor at åndedrettsvern benyttes maks en time i strekk, og ikke mer enn tre timer pr. arbeidsdag.

Da statsminister Jonas Gahr Støre var i Berlin nylig, fikk de utdelt maskene som brukes der. Her i en debatt med Patric Graichen.

Bare for utsatte helsepersonell

FHI anbefaler åndedrettsvern fremfor munnbind for helsepersonell som har høy risiko for å bli utsatt for større mengder svært små dråper med smittestoff (aerosoler).

Ellers blir også helsepersonell anbefalt å bruke medisinske munnbind, i tillegg til visir eller beskyttelsesbriller.

Professor Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge er kritisk til FHIs argumenter mot åndedrettsvern.

– Når FFP2-masker sitter riktig, er de nesten mer behagelige enn munnbind. Man har oftest et større volum mellom munn og maske, sier han.

Han viser til en ny studie fra det tyske Max Planck-instituttet. Den viser at både godt og dårlig tilpassede FFP2-masker reduserer smitterisikoen mer effektivt enn medisinske munnbind.

Klein sier FHI burde bruke sine ressurser på å lære folk hvordan man bruker masker riktig, istedenfor å snakke ned viktige smitteverntiltak.

– At FFP2 masker er dyrere, er ikke er et smittevernfaglig argument, sier han.

– Det er et politisk problem. Jeg vet at tyske myndigheter deler ut disse maskene gratis til folk over 60 og til dem med dårlig råd.

I Tyskland anbefaler myndighetene i noen delstater åndedrettsvern fremfor medisinske munnbind. I andre delstater er de påbudt.

Ifølge FHI er det ingen av de andre nordiske landene som anbefaler åndedrettsvern fremfor medisinske munnbind.

CDC i USA anbefaler medisinske munnbind og åndedrettsvern på lik linje. Også de understreker at det viktigste er god tilpasning til brukeren.


Aftenposten presiserer: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at FHI anbefalte munnbind fremfor maske. FHI presiserer at maske (åndedrettsvern) også er et godt alternativ, men at det er munnbind som er den offisielle anbefalingen. Endringer gjort 26.01.22 kl. 16.00.