Norge

Stor fare for snøskred flere steder. To kommunesentre i Finnmark isolert.

Meteorologene har sendt ut farevarsel for snøskred for flere steder i landet. Ekstra stor fare er det i Salten, Svartisen og Voss.

Det er stor skredfare flere steder i landet de neste dagene. Bildet er fra en skredøvelse på Finsefjellet i 2019.
  • NTB
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem, skriver Yr. De skriver at dette farenivået er svært sjelden og kan føre til store skader.

Både Yr og Varsom melder at det tirsdag ventes stor snøskredfare i region Voss. Her dreier det seg om fokksnø, med fare for flakskred.

Skredfaren er avhengig av hvor mye snø og vind som kommer. Det anbefales ikke å ferdes i terrenget.

– Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, skriver Yr i sitt farevarsel.

Også regionene Salten og Svartisen har rødt farenivå for snøskred, både tirsdag og onsdag. Også her dreier det seg om flakskred.

Faregrad tre flere steder

Også flere andre steder meldes det om fare for snøskred, da på oransje nivå eller nivå tre. Dette gjelder nærmest hele Nord-Norge, Sogn, Hardanger og flere andre steder. Derfor forbereder frivillige fra Røde Kors over hele landet seg på skredinnsats.

– Store deler av Nord-Norge, Jotunheimen, Hardanger og Voss er nå høyrisikoområder for snøskred. Det betyr at alle som skal ferdes i fjellene i disse områdene, må være ekstra forsiktige de neste dagene. Det sier Tormod Eldholm, leder i Røde Kors Hjelpekorps' ressursgruppe for skred.

– Hjelpekorpset har frivillige i kontinuerlig beredskap over hele landet, og skredgrupper i lokale hjelpekorps står klare til å rykke ut hvis noen blir tatt av skred, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Hjelpekorpset.

Skred i Finnmark

I Finnmark gikk det mandag et snøskred på Riksvei 94 ved Saragammen, som stenger den eneste veien inn til Hammerfest og sykehuset i Vest-Finnmark. Ifølge Vegtrafikksentralen vil det bli åpnet for kolonnekjøring forbi rasstedet fra klokken 10.30 tirsdag.

Natt til tirsdag gikk det et nytt, stort snøskred i Finnmark:

Fylkesvei 889 ved Bakfjord mot fiskeværet Havøysund er helt stengt, melder iFinnmark.

Det er uvisst når veien åpner igjen.

– Det blir i hvert fall ikke åpnet i dag, sier trafikkoperatør Synnøve Lukkassen hos Vegtrafikksentralen nord til avisen.

Finnmark politidistrikt opplyser at ingen personer kom til skade i skredet.

Cirka 150–200 meter av autovernet skal være blåst på havet i skredet, opplyses det.

Havøysund er kommunesenteret i Måsøy kommune og har cirka 1000 innbyggere.

Les mer om

  1. Skred
  2. Yr
  3. Finnmark