FHI: Smitten er minkende

Smittetrenden er minkende, melder FHI i sin siste ukesrapport. Det såkalte r-tallet er på 0,9. Når r-tallet er på under 1, betyr det at antallet nye smittede går ned.

Det har vært en nedgang i meldte tilfeller de siste to uker etter toppen i uke 49, melder FHI i ukesrapporten.

Det en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper og alle fylker i uke 51. Aldersgruppen 6–12 år hadde fortsatt flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet sist uke (857 pr. 100.000) og Oslo har flest meldte tilfeller pr. 100.000 for uke 50 og 51 samlet (1680), etterfulgt av Viken (1321).

Nedgangen i antall meldte tilfeller kan ifølge FHI skyldes både redusert testing i julen, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og adferdsendringer i befolkningen.