Norge

Stordalens roses av humanitære organisasjoner, men møter kritikk i sosiale medier

Petter Stordalen får ros og ris for sitt engasjement for å huse flyktninger.

– Kjempeflott, sier Amnesty International Norge om Petter Stordalens engasjement for å huse flyktninger. Andre kritiserer ham for å fremstå som en velgjører samtidig som han kanskje tar betalt.

– Vi synes det er kjempeflott at Petter Stordalen står frem og viser at han vil være med på den nasjonale dugnaden for å bidra til å hjelpe flyktningene som kommer til Norge, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Hun mener den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i krever ekstraordinære tiltak.

– Derfor synes vi det er forbilledlig at også næringslivet engasjerer seg. Nå håper vi Stordalen kan være til inspirasjon og at flere vil følge hans eksempel.

Også Røde Kors er glad for Stordalens engasjement, men påpeker at han ikke er den eneste fra næringslivet som bidrar.

Tilbyr hotellsenger og gir hjelp

Hotellkonge Petter Stordalen har både uttalt at han stiller hoteller til disposisjon og at han gir penger til Unicef.

Les også:

Les også

Nå flytter de første asylsøkerne inn hos Stordalen. Pris 650,- pr. natt

Ett av hans hoteller, Quality Airport Hotel Gardermoen, huset natt til søndag flyktninger fra bl.a. fra Syria. Ifølge UDI har de inngått avtale med hotellet om å betale 650 kroner pr. person pr. døgn – en sum som inkluderte kveldsmat, overnatting og frokost. Ifølge Stordalen selv er det foreløpig litt åpent om han vil innkassere den betalingen.

De første asylsøkerne overnattet natt til søndag på Petter Stordalens hotell på Gardermoen.

– Hvis dette strekker seg over veldig lang tid, har jeg sagt at en kostpris vil ligge på 650 kroner, men UDI har ennå ikke fått noen faktura, uttalte han til Aftenposten lørdag. Søndag presiserte han i en SMS at «det er hundre prosent avklart» at han ikke skal tjene en krone på det.

Men hvorvidt han heller ikke skal ha utgifter på å stille hotellrom til disposisjon, er altså uavklart.

Stordalens engasjement møter også kritikk

Stordalen møter kritikk fra enkelte i sosiale medier. Han anklages for å fremstå som en sosial velgjører, samtidig som han mistenkes for å tjene penger på engasjementet.

– Det er klart det er rørende for hotellkongen å få Utlendingsdirektoratet til å fylle opp ledige hotellrom. Hvis det er noen som enda ikke har skjønt det: Stordalen KREVER BETALING for rommene til asylsøkerne. 650 kroner pr. natt, skriver Kjetil Rolness på sin Facebook-side.

Kjetil Rolness' post på sin Facebook-side.

– Vårt eneste motiv er å hjelpe flyktningene som nå trenger det, sier Stordalen, som opplyser at den endelige avtalen med UDI fastsettes «når behovet, antallet og tidsaspektet er avklart». Et møte mellom Stordalen og UDI for å avklare detaljer er planlagt tirsdag.

Han unnlater å kommentere kritikken direkte.

Oppfordrer alle til å brette opp ermene

Amnesty International oppfordrer alle til å brette opp ermene og bidra til å løse krisen. Det betyr likevel ikke at de mener at det er opp til privatpersoner eller næringslivet å ta hovedansvar for en internasjonal flyktningkrise.

– Det er det nasjonale myndigheter i hvert enkelt land som har, understreker Ekeløve-Slydal.

– Men det utelukker ikke at også bedrifter og enkeltmennesker tar i et tak.

Den frivillige organisasjonen har lenge vært opptatt av selskapers samfunnsansvar og samarbeider med flere store bedrifter om hvordan de kan fremme menneskerettigheter og demokrati i land de opererer i.

Flere i næringslivet med bidrag til Røde Kors

Røde Kors har de siste 14 dagene totalt fått inn over 10 millioner kroner fra både folk flest og næringslivet. Organisasjonen er til stede i alle landene langs syrernes fluktrute og hadde frivillige fra Akershus på Stordalens hotell på Gardermoen i natt.

De synes Petter Stordalens initiativ er strålende.

– Samtidig er vi ikke i tvil om at det å håndtere en tross alt begrenset mengde flyktninger som kommer til Norge, er myndighetenes ansvar. Men inntil de klarer å få skalert opp sitt tilbud, er det flott at alle som har mulighet bidrar, sier Øystein Mjærum, kommunikasjons— og markedsdirektør i Røde Kors.

Han opplyser at de merker at mange bedrifter nå ønsker å gjøre nettopp det.

– Bare den siste uken har blant andre DNB gitt ekstra penger, og et firma som heter Mediabemanning har snart samlet inn en million kroner. Stordalen er ikke alene, sier han.

Egeland: Uten privat sektor har vi tapt

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen er glad for at folk bidrar og nå tar inn over seg at et av de viktigste landene i Midtøsten, som han betegner som «verdens veikryss» mellom øst og vest, sør og nord, er i ferd med å rakne. Frem til i sommer har det budskapet vært vanskelig å få frem.

– Men de siste tre månedene – etter at flyktningene også begynte å komme til Europa – har det skjedd mer enn det har gjort de siste tre årene, forteller Egeland.

– For oss er det tankevekkende. Samtidig er det enormt oppmuntrende og positivt at den europeiske opinionen endelig har våknet, sier han, og understreker at næringslivet er en naturlig og viktig del av det:

– Uten privat sektor med på laget har vi tapt.

Les også

  1. Strøm av nordmenn til Lesbos for å hjelpe

  2. De første asylsøkerne har forlatt Stordalens hotell

  3. Tromsø vil ta imot Syria-flyktninger umiddelbart

Les mer om

  1. Flyktninger