Norge

Helsedirektøren innrømmer at for dårlig testkapasitet kan ha ført til unødvendig mange sykehjemsdødsfall

Bjørn Guldvog mener for dårlig testkapasitet spilte «en vesentlig rolle» i at dødstallene steg på norske sykehjem.

Her ved Fredholt bo- og servicesenter i Drammen har fire beboere dødd av covid-19.
  • Odd Inge Aas
    Journalist
  • Tine Dommerud
    Journalist

Aftenposten har tidligere skrevet at over fire av ti koronadødsfall i Norge har skjedd på sykehjem i Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Bærum.

Da kommunene selv skulle forklare hvorfor, trakk de frem seks årsaker til at de ikke klarte å stoppe smitten. Helsedirektør Bjørn Guldvog gir dem rett på flere punkter.

Både Drammen kommune og Bergen kommune trekker frem at det tok for lang tid før pasientene ble testet.

– Jeg tror at testkapasiteten kan ha spilt en vesentlig rolle, sier Guldvog.

Han mener den begrensede kapasiteten i starten av koronaperioden kan ha skyld i at det ble vanskeligere å finne de som var smittebærere på sykehjemmene.

– Det var en årsak til at det var viktig for oss å bygge en bedre testkapasitet. Vi har heldigvis lykkes med det, sier han.

Einar Sagberg, som er smittevernoverlege i Drammen kommune, sa at problemene med testingen toppet seg mot slutten av mars.

– Det var en periode da rådet var at man ventet et par dager for å se hvordan sykdommen utviklet seg, før man testet. Dette er miljøer som er veldig sårbare, sa Sagberg om sykehjemmene.

Han mener det var et utslag av den kunnskapen og den testkapasiteten man hadde på det tidspunktet. Rune Eidset, spesialrådgiver i Sykehjemsetaten i Bergen kommune, ga uttrykk for det samme.

– Jeg deler den vurderingen, sier Guldvog.

Les også

Sykehjem i fem kommuner skiller seg ut. Her har over 40 prosent av alle koronadødsfallene skjedd.

Helsedirektør Bjørn Guldvog.

For få sykepleiere

Han gir kommunene rett på flere punkter.

Eidset trakk frem mangel på sykepleiere som ett problem. Det er veldig viktig å isolere smittede på enkeltrom. Personellet som jobber med smittede, bør kun være knyttet til det rommet eller til en liten avdeling.

Dette gjorde de blant annet ved Økernhjemmet i Oslo, og der fikk de kontroll på smittesituasjonen.

I Bergen hadde de ikke nok sykepleiere til at de klarte det.

– Det kan ha vært en medvirkende årsak. Det er en situasjon vi står i jevnlig på sykehjem i Norge og Bergen. Vi har jevnlig bakterieutbrudd. Hvis vi hadde en annen mulighet til å isolere både beboere, pasienter og ansatte, kunne vi hindret spredning, sa Eidset.

På Vallerhjemmet i Bærum klarte de heller ikke å følge anbefalingene, skriver Budstikka.

Guldvog kjenner til problemet.

– Vi skulle gjerne hatt en bedre sykepleierdekning på sykehjemmene våre, sier han.

Helsedirektøren understreker at mange av de helsefaglig ufaglærte på sykehjemmene gjør en flott jobb.

– Det må også sies at internasjonalt er vi veldig godt skodd når det gjelder eldrepleien, også sammenlignet med naboland, sier Guldvog.

Les også

Sykepleierne krever det, og nå har en norsk by snudd. Men Bent Høie snur ikke om munnbind.

Metodisthjemmet i Bergen er hardt rammet av covid-19.

Overraskende symptomer

En forklaring alle kommunene trekker frem, er at man i starten feiltolket symptomene hos de eldre.

Da så man etter feber og luftveissymptomer. Etter hvert har det vist seg at det hos eldre i større grad slår ut med uro og problemer med mage og tarm.

Guldvog sier at symptomene er ganske varierte.

– Vi hadde lite erfaring med denne sykdommen i Norge. Da er det kanskje ikke så rart at man var veldig usikker på symptomene som meldte seg med covid-19. Og på den tiden hadde vi samtidig en del andre infeksjonssykdommer som kunne gi ganske lignende symptomer, sier Guldvog.

Les også

Kriserammede Vallerhjemmet: Smittet beboer lå i sin egen urin. På bordene lå brukt medisinsk utstyr.

Helseminister Bent Høie

Høie: Norge tester nesten flest

Helseminister Bent Høie (H) kommer ikke med den samme innrømmelsen på spørsmål om testkapasiteten førte til unødvendig mange sykehjemsdødsfall.

Konfrontert med uttalelsene fra Bergen kommune og Drammen kommune sier han at testkapasiteten har vært nokså lik i hele landet. Og:

– Mange fremhever at én av grunnene til at Norge kanskje har et mindre antall som ble syke og smittet, var at vi prioriterte å teste helsepersonell. Vi er et av landene som testet flest, sier Høie.

På spørsmål om sykepleiertettheten har vært for dårlig på sykehjemmene, svarer Høie at bemanningen var en stor utfordring i starten fordi så mange var i karantene.

– Nå har Helsedirektoratet en base på over 5000 helsepersonell som har meldt seg til å jobbe. Hvis kommunene nå har utfordring med bemanning, så anbefaler jeg at de henvender seg der.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Sykehjem