Mye uteskole, fortsatt litt hjemmeskole og ingen ting blir helt som før

Når skolene åpner neste uke, blir det opp til hver enkelt rektor å finne ut hvordan man kan gi best mulig undervisning uten å bryte smittevernreglene.

Rektor Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole hilser på en av elevene som skal komme tilbake på skolen neste uke. – De må regne med en dag med hjemmeskole i uken, sier hun.

«Vi gleder oss vilt til å se elevene igjen», skrev rektor Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole til barnas foreldre.

Skolen har elever fra åttende til tiende klasse, og har vært helt stengt til nå.

Torsdag og fredag forberedte staben en ny hverdag. På gulvene er det grønn tape for å hjelpe elevene med å holde avstand. Klasserommene er innredet for mindre grupper.

Til vanlig er det 15 klasser på skolen. Med krav om maksimalt 20 elever i hvert rom, må de tenke kreativt i bruken av arealer.

Store variasjoner

I disse dager får foreldre og elever over hele landet beskjed om hvordan det blir når skolene åpner igjen den kommende uken. Skolene har frist til onsdag med å få alle elevene tilbake.

For to uker siden ble barnehager og skolene for de yngste elevene åpnet. Fra mandag til onsdag blir det gradvis åpnet for elever fra femte til tiende trinn, og for videregående skoler. Det blir store lokale variasjoner i tilbudet.

Les også

«For å være helt ærlig, føler jeg meg ikke trygg», skriver elev Hedvig Haugen

Selv med gode lokaler blir det behov for noe hjemmeskole. Elevene skal holde seg i sin gruppe. Derfor vil undervisning der elevene vanligvis forlater de faste klassene sine, som valgfag og noen fremmedspråk, skje hjemme. Det samme gjelder musikk og kunst og håndverk.

– Elevene må regne med én dag med hjemmeskole i uken, sier rektor Dullum.

Store lokale forskjeller

Skoleassistent James Henriksen Lindbæk og miljølærer Kamal Saaliti gjør klar for at elevene kan komme tilbake til Apalløkka skole mandag.

I Oslo legger Kristelig Gymnasium opp til mye hjemmeundervisning fortsatt, men alle elevene får et par dager på skolen hver uke.

Før helgen fikk foreldrene til elever ved Lilleaker skole i Oslo beskjed om at mye av skolen allerede brukes av de yngste elevene. Derfor må elevene fra femte til syvende trinn finne seg i skoleundervisning «kombinert med noe hjemmeskole og noen turer i nærmiljøet».

Ila skole i Oslo sentrum ga foreldrene beskjed om at de trenger tiden frem til onsdag med å planlegge for elevene fra femte til syvende.

Noen videregående skoler legger opp til at elevene deles inn i to grupper, med skole annenhver dag. Lærernes undervisning streames til de hjemmeværende.

Rektor Elisabeth Dullum og viserektor Cathrine Torsvik Thingnes har gjort alt klart for en ny skolehverdag fra mandag.

Store endringer

For elevene som møter på skolen blir det store endringer. Hensynet til smittevern gjør at Margrethe Munthes gamle sang «Da klokken klang så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang» er satt ut av spill. På mange skoler får de forskjellige trinnene hver sine fremmøtetidspunkt, for at det ikke skal bli trengsel ved dørene.

Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole sier at det blir viktig å holde avstand. Derfor er også det neste verset, om at «og ingen lo, men stille sto vi sammen, to og to» satt ut av spill.

– Samtidig vil vi jo ikke bli kjeftesmeller, sier rektor Dullum.

Det skal fortsatt være latter, men med sosial avstand.

Hun sier at det kan bli mange turer i Lillomarka for elevene de neste ukene. For gymsalen er uansett stengt.

Les også

«For mye ble stengt ned for lenge», mener politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim

Lokal kreativitet

Marte Gerhardsen har ansvaret for nesten 200 Oslo-skoler som nå forbereder seg på å åpne igjen.

– Vi har bedt skolene om å være kreative og finne gode lokale løsninger, sier Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo.

Etaten har ansvar for nesten 200 skoler, over 80.000 elever og nær 15.000 ansatte. Forutsetningene er så forskjellige mellom skolene at det ikke nytter med sentrale retningslinjer.

– Alle skal selvsagt følge smittevernreglene. Men vi prøver å finne gode lokale løsninger. Vi har helt moderne og romslige skoler, men også skoler i gamle, trange bygg. Derfor må de lokale skolelederne ha ansvar for hvordan det åpnes.

– Det legger et stort ansvar på rektorene?

– Ja, det er ikke lett å være rektor i denne situasjonen. Det er også slik at vi ikke har ekstra penger. Smittevernutstyr er jo ikke noe man har budsjettert for. Og mange kan trenge flere voksne. Men jeg vet at de utveksler erfaringer og ideer, slik at man lærer av hverandre.

– Er du trygg på at elevene ikke har mistet mye undervisning?

– Vi må innse at vi er i en veldig spesiell situasjon. Og vi får ikke til det samme som vi er vant til. Men vi har gjort alt så godt vi kan, sier Gerhardsen.

– Noen barn kan ikke gå på skolen på grunn av at de er i risikogruppen, eller noen hjemme er det. Hvordan blir det for dem?

– Det kan bli krevende. Men vi skal få det til. Igjen er det nødvendig at man finner lokale løsninger.