Norge

Etterlatte krever ny sakkyndig-vurdering

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent
 • Rettsmedisinsk kommisjon skaper mer usikkerhet og åpner for unødvendige spekulasjoner, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Flere etterlatte og skadde etter terroranslagene krever en ny sakkyndigrapport. Etter at Rettmedisinsk kommisjon i dag konkluderte med at det er "ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen", har flere bistandsadvokater gjort det klart at de mener ytterligere to psykiatere bør få gjøre en uavhengig vurdering av Anders Behring Breivik.

— Formuleringen fra Rettsmedisinsk kommisjon om at de ikke har ”vesentlige bemerkninger” skaper mer usikkerhet og åpner for unødvendige spekulasjoner. Rettsmedisinsk kommisjon kunne ha beskrevet kort hva innvendingene gikk ut på, selv om de ikke rokket ved konklusjonen. Vi kommer derfor til å be om en ny sakkyndigrapport. Et større antall av våre klienter ønsker det, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen i advokatfirmaet Stabel.

— Det bør være mulig

Larsen viser også til at saken er så omfattende og viktig, at det for ettertiden er avgjørende å gjøre det som er mulig får å rydde mest mulig tvil vekk. Hun viser samtidig til at i Sverige har man en ordning, hvor personer blir underlagt psykatrisk observasjon over tid, før man konkluderer.

— Forutsetningen er at en ny sakkyndig vurdering kan skje innenfor tidsrammen retten har satt. Det bør være mulig. Sørheim og Husby brukte to måneder, og saken skal ikke opp før i midten av april. Hvis alle aktører jobber i takt, så må det er være mulig å holde seg til berammelsen, sier Larsen.

— Har mye å si for ofrene

- Hva er det viktigste argumentet for å få en ekstra sakkyndig vurdering?

— Dette handler ikke bare om jus. Debatten om rapporten har bidratt til en tvil som gjør at saken fortjener en ny vurdering. Dette handler om tillit, og behovet for å få en kvalitetssikret gjennomgang. Det er mange oppgående fagfolk som har reist saklige innvendinger. Samtidig er det interessant at psykiaterne på Ila, som treffer han daglig, ikke mener han er psykotisk. For mange av ofrene har det mye å si, selv om utfallet blir det samme. Dersom to nye psykatere kommer til samme konklusjon, vil det styrke grunnlaget for ettertiden, sier Larsen.

Et sentralt spørsmål er hva Anders Behring Breivik og hans forsvarer Geir Lippestad vil gjøre. Lippestad har tidligere gitt uttrykk for at Behring Breivik selv mener 80 prosent av det som står i rapporten er feil. Vanligvis vil et krav om nye sakkyndige veie tyngre hvis det kommer fra forsvarer eller påtalemyndigheten.

 1. Les også

  - Oppsiktsvekkende av kommisjonen

 2. Les også

  - Har vært uenighet i gruppen

 3. Les også

  Kommisjonen godkjenner Breivik-diagnose

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 2. NORGE

  Han er Norges mest brukte rettspsykiater- Jeg har aldri tenkt at arbeidsmengden har gått utover kvaliteten

 3. NORGE

  22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

 4. NORGE

  Høyesterett avviser anken til Behring Breivik

 5. NORGE

  Den erfarne psykiateren lastet ned store mengder overgrepsbilder. Nå har Helsetilsynet gransket arbeidet han har gjort for barnevernet.

 6. NORGE

  Gjenopptakelseskommisjonen vil oppnevne ny Baneheia-sakkyndig