Norge

Warloe dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot

Oslo tingrett dømmer stortingsrepresentant Henning Warloe til betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for erverv og bruk av narkotika.

Høyres Erna Solberg har rådet Henning Warloe til ikke å la seg renominere som stortingsrepresentant i 2013. Foto: Odd Mehus, Odd Mehus

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

Erverv er straffelovens betegnelse på å skaffe seg narkotika, noe som regnes som mer alvorlig enn bare å være i besittelse av det.

Dommen ble avsagt onsdag ettermiddag og straffen blir mildere enn aktors påstand om 26 dagers betinget fengsel, som retten mener var

Fengselsstraffen er betinget med en prøvetid på to år, hvilket vil si at Warloe slipper å sone i fengsels hvis han ikke begår nye straffbare forhold i prøvetiden.

Straffesaken mot Warloe ble ført i Oslo tingrett mandag, etter at han nektet å godta påtalemyndighetens forslag til en tilståelsesdom.

Nektet seg skyldig

Påtalemyndigheten mente han hadde brutt både straffelovens narkotikaparagraf — erverv av narkotika, og legemiddelloven - bruk av narkotika.

Warloe nektet dette fordi han mener at han ikke hadde ervervet narkotikaen han har brukt, han hadde fått den av venner på fest. Han erkjente delvis straffskyld for bruk av narkotika.

Aktor viste i tingretten til Magnus Matningsdals kommentarutgave av straffeloven, der det fremgår at «erverv» omfatter «mottak til eie fra andre enten det skjer mot eller uten vederlag». Det er altså ingen betingelse at man har betalt for narkotikaen.

Forsvareren, advokat Erling O. Lyngtveit, mente at erverv til eget bruk ikke rammes av narkotikaparagrafen, men er «besittelse til eget bruk», noe som rutinemessig straffes med bøter.

Amfetamin og GHB

Lyngteit fikk ikke medhold av tingretten, som i dommen viser til flere lignende avgjørelser.

«Etter en helhetsvurdering mener retten at ervervene av amfetamin og GHB i perioden sommeren 2011 til mars 2012 ikke kan anses som en mindre betydelig overtredelse», heter det i dommen.

Warloe var også tiltalt for erverv og bruk av narkotika i 2008, da han brukte ecstasy noen få ganger under en ferie i Spania, og i 2010, som var neste gang han etter sin egen forklaring brukte narkotika, men da noe annet enn ecstasy.

Retten mener at disse forholdene er strafferettslig foreldet, og at de uansett var enkeltstående tilfeller, som ikke rammes av narkotikaparagrafen, og hadde en annen karakter enn den senere bruken.

Warloe forklarte i retten at han fra sommeren 2011 brukte narkotika flere ganger og tidsvis så ofte som annenhver uke.

Straffskjerpende

Oslo tingrett mener at Warloes narkotikabruk, sammen med andre på fester der det var vanlig å dele narkotika, innebar en åpenbar spredningsfare. Det regnes som straffskjerpende.

Retten viser også til at et av stoffene som Warloe har erkjent å ha bruk er amfetamin. Det «må anses som et særlig alvorlig stoff», heter det i dommen.

Warloe er skuffet

— Jeg er svært skuffet og jeg opplever at dommen er i sterk strid med hva jeg mener er det korrekte handlingsforløpet, sier Warloe i en pressemelding.

Warloe understreker i pressemeldingen at han ønsket en uhildet vurdering av påtalemaktens påstand om bruk av betinget fengsel og påstanden om at han også skulle ha ervervet ulovlige rusmidler.

— Jeg må nå finlese rettens kjennelse sammen med min advokat før vi eventuelt tar stilling til en anke, sier Warloe.

 1. Les også

  Warloe erkjenner narkotikabruk, men nekter kjøp

 2. Les også

  På tide å legalisere narkotika?

 3. Les også

  Warloe innrømmer at misbruket var «svakt tiltakende»

 4. Les også

  Høyre vender Warloe ryggen

Relevante artikler

 1. NORGE

  De første dommene i Norge etter narkosalg på det mørke nettet er her. Tiltalte ble avslørt av FBI.

 2. NORGE

  Kjørte på rulleskiløpere i hasjrus – dømt til fem måneders fengsel

 3. NORGE

  Påtalemyndigheten anker Valdres-saken til Høyesterett

 4. FOTBALL

  Nicki Bille kjent skyldig på alle tiltalepunkter

 5. NORGE

  Høyesterett kan gi Keshvari flere måneder kortere straff

 6. NORGE

  Vil ikke gi Cappelen mer straff