- Vi har varslet om triksingen mange ganger

Flere leger og tillitsvalgte sto i går frem og fortalte om en praksis de ser på som medisinsk uetisk.

Pasienter med krav på behandling og som sier i fra om sine rettigheter, kommer foran i operasjonskøen ved Oslo universitetssykehus.

— Det er en kjent sak at vi er blitt bedt om å prioritere økonomisk fremfor medisinsk. Faktisk overhørte jeg senest i dag en samtale om dette på avdelingen, sier Christian Grimsgaard, klinikktillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

Torsdag kveld kunne TV2 melde om ulovlig triksing med ventelister på Oslo-sykehus. Flere leger står frem og forteller om en praksis de kaller medisinsk uetisk. Pasienter som klager, kommer foran i køen.

Les også

Pasientombud sendte bekymringsmelding i fjor

— Vi har tatt opp dette flere ganger fordi vi mener det er uetisk. Etter at vi hadde en stor runde på det, sluttet sykehusledelsen å sende instruksen på e-post. Nå kommer den på telefonen, sier Grimsgaard.

Stiller lojalt i kø

Ordningen er slik at en såkalt rettighetspasient har krav på helsehjelp innen en viss frist. Hvis denne fristen brytes, kan pasienten gå til HELFO og kreve å få behandling enten i utlandet eller ved et annet sykehus. Men det skjer i så fall på det ansvarlige sykehusets regning. Det er disse pasientene som de ansatte ved OUS skal ha fått beskjed om å prioritere for at sykehuset skulle spare penger.

— De fleste pasienter stiller seg bare lojalt i kø, mens de som kjenner rettighetene sine, blir prioritert, sier Grimsgaard.

— Samtidig tror jeg ikke at dette er noen på sykehuset som ønsker denne ordningen. Det er siste utvei for å få dette til å henge sammen økonomisk, sier Grimsgaard.

Bryter loven

Jusprofessor ved UiO, Aslak Syse, er ekspert på helserett. Han bekrefter at OUS bryter loven ved å gi instrukser om å ta økonomiske hensyn.

— Vi har en lov som i utgangspunktet prioriterer de med størst medisinsk behov. Når instrukser ovenfra systematisk overstyrer dette utgangspunktet, oppstår lovbrudd, sier han.

Han peker imidlertid på at pasientrettighetsloven i praksis kan ha svakheter.

– Dersom alle pasienter hadde krevet sin rett, er det ikke sikkert at rettighetstilnærmingen på dette området ville vært bærekraftig, sier Syse.

Adm. dir: - Kjenner ikke til en slik instruks

Administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, har kun vært i jobben et par måneder.

— Jeg kjenner ikke til at det har gått ut en slik instruks, men skal se nærmere på saken, sier han.

Erikstein mener at dagens ordning ved sykehuset er godt innenfor lovens rammer.

— For det første, det er alltid en medisinsk vurdering som skal ligge til grunn for prioriteringer. Det ligger fast. Samtidig må vi huske at disse pasientene som det er snakk om her, også har stått i en kø, og deres rettighet er ikke blitt oppfylt. Om vi kan gi disse pasientene den behandlingen de har krav på, samtidig som det er økonomisk gunstig, er det ikke noe galt med det, sier Erikstein.

Sendte bekymringsmelding i fjor

— Dette er noe flere av oss pasientombud har snakket om og vært bekymret for om kunne være tilfelle, sier pasient- og brukerombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne.

Han forteller at pasientombudet i Østfold, Akershus og Vestfold gikk sammen om å sende en bekymringsmelding til Helsetilsynet i mai i fjor når det gjaldt behandlingen av rettighetspasienter og hvordan de prioriteres.

— Vi så gjentatte ganger at når vi henvendte oss til Oslo universitetssykehus på vegne av en rettighetspasient som hadde fått brutt sine frister, så gikk det ikke mange dagene før de fikk hjelp, sier Thorne.

Les også

- Vi har varslet om triksingen mange ganger

Han sier de har trodd dette har skyldtes slurv og slett arbeid fra sykehuset side, og at de derfor reagerte med vantro da de så legene som på TV2 i går kveld uttalte seg om at dette gjøres fordi ledelsen har gitt instrukser om det for å spare penger.

— Hvis det er tilfelle, er det fullstendig uholdbart. Det er ulovlig, det er uetisk, det er rett og slett ille. Det betyr at sykehuset ignorerer pasientrettighetsloven, sier ombudet.

Thorne mener helseministeren nå må komme på banen å rydde opp.

— Hvis sykehusets holdning er at det er naturlig å gi pasienter som klager en «mulighet» som direktør Bjørn Erikstein uttalte til TV2 i går, da blir jeg alvorlig bekymret. Helseministeren må tenke seg grundig om hva hun foretar seg nå, sier Thorne.