Røde Kors advarer: Syke på hytter ber hjelpekorps om hjelp

Flere hjelpekorps ble lørdag ettermiddag og kveld kontaktet av hyttefolk som ønsker hjelp direkte fra Røde Kors i stedet for å kontakte lokalt helsetilbud og AMK-sentraler.

Røde Kors ber folk innstendig om ikke å kontakte dem direkte, men ringe 113 ved akutt behov for hjelp.

Folk som har reist på hytta til flere utfartsområder i Viken og Innlandet, har henvendt seg til lokale hjelpekorps for å komme seg hjem på grunn av sykdom eller symptomer. Dette gjelder blant annet folk som er blitt syke og ikke har vei helt frem til hytta.

– Ved akutt sykdom skal folk kontakte 113. Ved all annen sykdom må de kontakte fastlegen eller lokal legevakt, ikke Røde Kors direkte, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps. Hun understreker at det er viktigere enn noensinne at folk som kjenner seg syke, går gjennom lokale helsetilbud, slik at de viktigste oppdragene prioriteres.

Røde Kors har ikke tall på hvor mange som har kontaktet hjelpekorpsene direkte.

Advarte mot å reise på hytta

Fredag advarte Røde Kors mot å reise på hytta for å unngå å binde redningsmannskap til oppdrag i fjellet, for å redusere smitterisiko og ikke svekke beredskapen til hjelpekorpsene i lokalmiljøene fremover. Hyttekommunene har vært bekymret for at den lokale helsetjenesten vil knele hvis folk reiser til hytta for å ha hjemmekontor og så blir syke.

– Å holde seg hjemme bidrar til å opprettholde beredskapen nasjonalt, sier Løvik.

Mannskaper fra Røde Kors i arbeid med å grave frem tog som ble tatt av ras i februar.

Klare til smitteoppdrag

– Vi er i beredskap over hele landet til både leteaksjoner og henteoppdrag, men det må være på oppdrag av de lokale AMK-sentralene, som kjenner behovene best, sier Løvik.

– Hjelpekorpsene gjennomfører oppdrag med smitterisiko når det er vurdert av AMK eller kommunale helsemyndigheter, og vi har rutiner for slik transport. Men det kan ikke skje ved direkte kontakt med våre hjelpekorps, sier Løvik.

Frivillige bistår over hele landet

De siste dagene er frivillige i Røde Kors blitt bedt om å bistå lokale helsemyndigheter i koronatiltak over hele landet. Røde Kors rigger om organisasjonen til å kunne hjelpe til med utfordringene som nå oppstår.