Norge

17 års fengsel for Sjøvegan-drapet

Hålogaland lagmannsrett skjerper straffen til 17 års fengsel for mannen fra Sri Lanka som var tiltalt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998.

I dette utbrente huset i Sjøvegan i Troms ble Marie-Louise Bendiktsen funnet drept i juli 1998. Foto: Jan Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
  • NTB-Hege Tannæs-Fjeld

Det mer enn 20 år gamle drapet var lenge en uoppklart gåte.

59 år gamle Bendiktsen ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt.

Da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett i april, ble mannen dømt til elleve års fengsel. Både mannen og påtalemyndigheten anket denne dommen. Lagmannsretten skjerper altså straffen betraktelig.

Dokumenterte alder

– Lagmannsretten slår enstemmig fast at han er skyldig. De finner at han var over 18 år og utmåler straff deretter, sier aktor Torstein Lindquister til NRK.

En av grunnene til straffeskjerpelsen er tiltaltes alder. I tingretten var det strid omkring mannens fødselsdato. I tingrettens dom fra april ble det under tvil lagt til grunn at mannen var født i 1980. Bakgrunnen var blant annet en tannundersøkelse.

Lagmannsretten kommer til et annet resultat og viser blant annet til at i mannens asylsøknad fra januar 1997 fremgår det at han er født i desember 1976. Lagmannsretten mener altså at mannen var 21 år gammel da drapet ble begått, og ikke 17 år gammel som tingretten la til grunn.

– Vi har fått endelig svar fra srilankiske myndigheter på alderen til den dømte. Lagmannsretten har lagt denne dokumentasjonen til grunn, sier Lindquister.

Mannens forsvarer, advokat Alexander Greaker, opplyser til NRK at de kommer til å anke straffeutmålingen inn for Høyesterett.

DNA-treff

Etterforskningen av drapet for 21 år siden har vært svært langvarig og omfattende. Rundt 2.500 personer er kontaktet i rundspørringer, over 800 er avhørt i saken og politiet har undersøkt rundt 800 tips, ifølge dommen.

Det ble også innhentet rundt 1.900 DNA-prøver fra menn som hadde eller kunne ha oppholdt seg i Salangen i den aktuelle perioden.

Mannen fra Sri Lanka ble pågrepet på Oslo lufthavn 20. juni i fjor etter DNA-treff.

Mannen har nektet for å ha begått drapet, men har sagt at han hadde et forhold til Bendiktsen. Retten mener imidlertid at det ikke er noe som tyder på at 59 år gamle Bendiktsen ville ha innledet et seksuelt forhold til en ung asylsøker. På tidspunktet for drapet var Bendiktsen fortsatt preget av ektemannens død noen år tidligere.

– Kynisk og overveid

Lagmannsretten fremhever som skjerpende omstendigheter at drapet ble begått for å skjule en voldtekt, og at det ble startet en brann for å skjule forbrytelsen.

– Brannen ble stiftet ca. ett døgn etter drapshandlingen. Tiltalte hadde i mellomtiden hatt tid til å tenke over sine handlinger, og han har kynisk og overveid kommet til at han skulle slette alle spor etter seg som gjerningsmann, står det i dommen.

Mannen selv har benektet å ha begått drapet, og har sagt at det må ha blitt utført av en annen person. Dette ser retten helt bort fra.

Retten beskriver dessuten drapet som brutalt og er ikke i tvil om at det foregikk en kampsituasjon i huset der Bendiktsen satte seg til motverge, men til slutt tapte.