I dag ble et nytt funn presentert. Her er flere av Norges vikingskipsgraver.

Det er tidligere funnet skipsgraver fra vikingtiden i Norge. Nå er det funnet en til.

Osebergskipet står utstilt i vikingskipshuset på Bygdøy.

På en pressekonferanse mandag ble det klart at det er lokalisert et nytt vikingskip-funn på Borre i Vestfold.

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden. Funnet er gjort med georadar og bildene viser en tydelig båtform.

– Dette er en historisk dag. Dette er unikt i norsk historie og internasjonalt, det går ikke an å overdrive betydningen av det, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen på pressekonferansen.

Før jul ble det kjent at en mann med metalldetektor hadde kommet over en rekke store skipsnagler på et jorde.

– Vi har gjort funn av skipsnagler i Borre som stemmer overens med et skip på størrelse med Oseberg og Gokstad, sa Terje Gansum, sjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune på pressekonferansen.

Nytt funn:

Her er det nye funnstedet.

Informasjonen fra georadaren tyder på at det som er funnet er et skip av en viss størrelse. For at det skal kalles vikingskip, må farkosten være 15 meter eller lengre.

Det er vanskelig å fastslå eksakt størrelse på funnet. Bildene viser en båtform, og man kan se svake spor av en sirkulær fordypning rundt båten.

Les også

Nytt vikingskip funnet i Vestfold


Tidligere funn:

Tre av de mest kjente vikingskipene står utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy:

Osebergskipet

Osebergskipet

Osebergskipet ble funnet i Tønsberg kommune i 1904. Det er sannsynligvis bygget på Sørvestlandet i 820 e.kr. Skipet er 21,5 meter langt, 5 meter bredt og hadde 15 par med årer. Skipet har mange utskjæringer og er rikt dekorert.


Gokstadskipet

Gokstadskipet

Gokstadskipet ble funnet i Kongshaugen i Sandefjord kommune i 1880. Dette er det største vikingskipet som er bevart. Skipet ble bygget på slutten av 800-tallet. Skipet er 23,8 meter langt, 5,2 meter bredt og har 16 par med årer. Toppfarten er anslått til å ha vært 12 knop.


Tuneskipet

Tuneskipet

Tuneskipet ble funnet på Rolvsøy i Fredrikstad kommune i 1867. Det ble bygget rundt 900 e.kr. Det er bare deler av skipet som er bevart, lengden anslås å ha vært opp mot 20 meter langt og omtrent 4,5 meter bredt. Skipet hadde ti eller 12 bordganger og hadde trolig 11 eller 12 par årer.

I tillegg er det gjort fem andre funn som ikke er like godt bevart:


Myklebustskipet

Myklebustskipet, eller restene av det, ble utgravd i 1874 i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Funnet viste en branngrav, der treverket var ødelagt. Skipet kan ha vært det største av alle som hittil er funnet. Det antas at skipet ble bygget rundt 870 e.kr., og at det kan ha vært minst 25 meter langt med inntil 22 skjold på hver side.


Borreskipet

Storhaug på Karmøy

Borreskipet ble funnet i 1852 i Borrehaugene i Vestfold. Skipet ble trolig bygget rundt 900 e.kr. Det er anslått at skipet var over 17 meter langt.


Karmøyfunnene

Det er funnet to skipsgraver på Karmøy, Storhaug og Grønhaug.

Storhaugfunnet ble gjort rundt 1830. Da graven ble åpnet i 1886, var skipet allerede ødelagt etter at det var tatt ut løsmasser og noe av skipsrestene var blitt brukt som brensel. Skipet er anslått til å ha vært 27 meter langt.

Grønhaug ble åpnet i 1902. Skipet var 15 meter langt.


Jellestadskipet

Jellestadskipet ble funnet med georadar i fjor. Det ligger ved E6 ved avkjøringen til Halden.

Jellestadskipet, funnet på georadar i fjor, befinner seg ved Jellhaugen like ved E6 ved avkjøringen til Halden. Restene angir at skipet er 23–24 meter langt.

Kilder: Wikipedia, Store Norske Leksikon og professor Jan Bill ved Vikingskipmuseet.

Les også

Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

Klåstadskipet er også et vikingskip, som ble oppdaget allerede i 1893, men ble først gravd ut og ivaretatt i 1970. Men dette er et såkalt vrakskip, og ikke gravgods. Skipet var mest sannsynlig et lasteskip.


Flere funn i Trøndelag

Arne Anderson Stamnes ved NTNU viser til to skipsgraver i Trøndelag:

I Vinnan i Stjørdal kommune ble det i 1927 gjort en utgravning som viste skipsnagler i båtform som viste et vikingskip som antas å ha vært minst 16,5 meter langt.

I Lø i Steinkjer kommune ble det i 1970 ble det gjort en arkeologisk utgravning i av en gravhaug. Også der ble det funnet skipsnagler i båtform hvor det på det meste ble målt 15 meter.