Oslo, Stavanger og Bodø i brev til helseministeren: Krever utsatt frist for å signere støtte til milliardprosjekt

Det nye systemet for pasientjournaler i kommunehelsetjenesten skal være et spleiselag mellom stat og kommune. Nå truer flere kommuner med at de ikke vil støtte prosjektet.

– Hvis ikke foregangskommunene sier ifra, kan de andre kommunene, som ikke er så tett på prosessen, sitte igjen og tro at alt er vurdert, evaluert og kvalitetssikret av oss, sier helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune.

Det omstridte journalprosjektet er ventet å koste totalt 22 milliarder kroner, og innen 1. juli må kommunene bestemme seg for om de vil støtte det videre arbeidet eller ikke.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har tidligere sagt til Aftenposten at han er i tvil om Oslo kommune kommer til å signere intensjonsavtalen.

Nå tar han det et steg videre. Sammen med ordførerne i Bodø og Stavanger kommune har han denne uken sendt et brev til helseminister Bent Høie (H) der han ber om utsatt frist.

«Vi tenker det er vår rolle å si ifra om spørsmål som fremdeles er uavklarte nå som vi går inn mot vår første frist», heter det i brevet.

Har du tips om denne saken? Send en e-post til våre journalister eller les mer om hvordan du kan tipse oss på en sikker måte her.

For helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune ligger det et betydelig ansvar i å være en foregangskommune i Akson-prosjektet.

– Helseministerens siste sjanse

Oslo kommune har over lang tid forsøkt å få svar på det Steen beskriver som «helt fundamentale spørsmål» om blant annet styring, finansiering og drift av det nye journalsystemet.

Svarene uteblir fortsatt, og det er derfor helsebyråden så seg nødt til å sende et formelt brev til helseministeren.

– Dette prosjektet er så stort, komplekst og kostbart. Med mindre vi får tilfredsstillende svar på spørsmålene vi har stilt, kommer ikke Oslo til å signere intensjonsavtalen, sier Steen til Aftenposten.

– Når vi nå sender dette brevet, er det for å gi helseministeren en absolutt siste sjanse til å svare hvis han vil ha oss med i denne runden.

Både Stavanger, Bodø og Oslo er utpekt som såkalte «foregangskommuner» i prosjektet. Det vil si at de er tettere på prosessen enn andre og blant er annet representert i styringsgruppen.

«Det å være en foregangskommune innebærer således et betydelig ansvar for å sikre at veien vi merker opp for dem som kommer etter, er den riktige. Til det må vi sikre at vi har tilstrekkelig informasjon og avklaringer på plass før vi gir vår tilslutning og anbefaling til andre», heter det i brevet.

29 kommuner har signert så langt

Regjeringen har som mål at kommuner som representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge, signerer intensjonsavtalen før 1. juli. Midt-Norge jobber med sitt eget journalsystem og er derfor ikke med i beregningen. I skrivende stund har 29 kommuner signert avtalen.

Oslo, Bodø og Stavanger representerer over 19 prosent av innbyggerne utenfor Midt-Norge. Det vil altså være mulig for regjeringen å nå målet uten disse tre kommunene, men helsebyråd Robert Steen gir uttrykk for at det kan føre til en dominoeffekt om en stor kommune som Oslo ikke signerer.

– Det er litt av poenget med å være såkalte foregangskommuner. Det vi gjør, sier og mener om prosjektet er ment å skulle påvirke andre, sier han.

Les også

Legeforeningen vil ikke ha det nye nasjonale pasientjournal-systemet. Men det vil Sykepleierforbundet.

Helseminister Bent Høie (H) har bedt norske kommuner signere en intensjonsavtale om å støtte det videre arbeidet med et felles journalsystem for kommunehelsetjenesten. Nå møter han motstand fra flere store kommuner.

– Utsatt frist gir risiko for kostnadssprekk

Aftenposten har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svare på om det er aktuelt å gi kommunene utsatt frist. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de foreløpig ikke har mottatt brevet og derfor ikke kan kommentere det.

Departementet har tidligere gitt uttrykk for at fristen 1. juli ligger fast.

«Fristen på 1. juli er satt for å holde fremdriftsplanen. Alternativet er at utviklingen av en felles kommunal journalløsning blir forsinket, og risikoen øker for at Akson blir dyrere», skrev statssekretær Inger Klippen i en e-post til Aftenposten forrige uke.

Steen mener på sin side at en utsatt frist kan være med å redusere risikoen for kostnadssprekk.

– Jeg tror det vil betale seg over tid å vente til vi har et godt fundament og tilstrekkelige svar på alle spørsmål.