839 nordmenn skadet i Afghanistan på ti år

Forsvaret har registrert totalt 948 skader på 839 av sitt personell i Afghanistan, fra 2001 til 2010. Av disse var 26 alvorlige skader, såkalte «traumer». Av disse igjen omkom ni soldater.

Skademekanisme og alvor i skade (dødsfall ekskludert). Figuren viser hvordan 939 skader fordeler seg i årene 2001-2010. GRAFIKK: Forsvaret

Les også :

Les også

Skaderapportering holder ikke mål

Av de 26 registrerte traumene oppsto 20 som resultat av fiendtlige handlinger.

I formiddag presenterte Regjeringen rapporten «Skadde i Afghanistan 2001-2010» (link til PDF), som inneholder en historisk oversikt over antall soldater som har blitt skadet i Afghanistan.

I denne perioden har 6938 norske forsvarsansatte tjenestegjort i Afghanistan. Av disse var 467 kvinner.

Første samlede oversikt

Antallet som omkom var spesielt høyt i 2009, da fire ble drept i ett angrep. Antallet andre skader, som forstuinger, sårskader og hørselskader, har økt jevnt gjennom perioden.

— Jeg vil understreke at Forsvaret har hatt god oversikt over den medisinske tilstanden til den enkelte soldat, men har manglet en helhetlig oversikt, sier forsvarssjef Harald Sunde.

Forsvarsminister Grete Farmeo og forsvarssjef Harald Sunde presenterte fredag rapporten «Skadde i Afghanistan 2001-2010». FOTO: LARS INGE STAVELAND

Psykiske skader — ikke med

Oversikten som ble lagt frem fredag inkluderer imidlertid ikke psykiske skader.

— Vår erfaring er at slikt utvikler seg over tid, sier brigader Per William Brattlie-Jensen som er sjef for medisinsk avdeling i Forsvarets sanitet.

- Viktig oversikt

— Dette er en viktig rapport. Jeg er glad for at vi nå får på plass et system for å kunne registrere skader fremover, sa forsvarsminister Grete Faremo.

Hun legger også til at det har vært en krevende situasjon for mannskapene i Afghanistan.

— Jeg beklager at liv har gått tapt.

Hun er samtidig glad for at vi de får en ny og god oversikt.

— Antallet traumesaker synes tross alt å være forholdsvis lavt, understreker forsvarsministeren.

Tar selvkritikk

Hun tar samtidig selvkritikk for den manglende oversikten over skader.

- Denne systematikken vi nå får, burde vi hatt tidligere, sier Faremo.

2010 verste året - hittil

I fjor registrerte de NATO-ledede ISAF-styrkene det høyeste antallet sikkerhetsrelaterte hendelser, siden oppdraget i Afghanistan tok til 2001.

Dårlig oversikt

I januar i år avslørte VG at Forsvaret ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange nordmenn som er skadet i Afghanistan. Flere soldater har fått alvorlige skader og er blitt invalide, uten at dette fremgår i Forsvarets egne tall.

Det førte til at Forsvarsdepartementet i januar 2011 bestilte rapporten, der Forsvarets sanitet manuelt har gjennomgått alt datamateriale og sammenfattet funnene.