Halvorsen: Ikke like godt skoletilbud i hele landet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) innrømmer at skoletilbudet i Norge ikke er like godt alle steder. Hun vil nå jobbe for å fjerne forskjellene mellom kommunene.

I den lille kommunen Bykle i Aust-Agder har elevene egne datamaskiner, gratis skolemat og gratis skolefritidsordning.

I bykommunen Molde i Møre og Romsdal brukes det en tredel så mye per skoleelev. Molde skal i år kutte nesten 5 millioner kroner i skolebudsjettet.

Halvorsen sier til Vårt Land at skoletilbudet ikke er like godt til alle elever i landet og at hun derfor nå vil jobbe for å fjerne forskjellene.

— Vi ønsker en sterkere nasjonal styring av ressursene fordi vi ser at det er store variasjoner mellom kommunenes bruk, sier Halvorsen.

Kunnskapsministeren vil innføre nasjonale standarder for hvor mange elever det kan være i en klasse. Hennes forgjenger, Kristin Clemet fra Høyre, fjernet i sin tid reglene som regulerte størrelsen på skoleklassene.

Halvorsen har ikke konkludert med hvor mange elever det bør være i en klasse. Hun sier at det ikke vil være aktuelt å innføre standarder for hvor mye penger hver kommune må bruke per elev, eller øke øremerkingen. Variasjoner kan nemlig også være bra, mener statsråden.

— Variasjoner riktig brukt kan gi en betydelig bedre skole fordi det kan gi et lokalt utgangspunkt, sier Halvorsen.