- For små til fremtidens krav

Nye kvalitetskrav er to fluer i en smekk for Helse Førde, foretaket Lærdal og Nordfjordeid hører til. De kan styrke fagmiljøet i Førde og kutte kostnader.

Ukegamle Magnus hadde det bråtravelt med å komme seg ut i Nordfjordeid. Uten lokalsykehuset like ved kunne han blitt født i veikanten.

— Både Lærdal og Nordfjordeid er for små til å møte de faglige krav som gjelder i fremtiden. Det er både en økonomisk og en faglig begrunnelse for å legge ned fødetilbudet. Vi må samle ressursene for å bygge opp et faglig sterkt tilbud i et fylke med bare 107 000 innbyggere, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF.

Han begrunner dette både med den medisinske utviklingen, med at et synkende antall fødsler gir for lite trening ved små institusjoner og at gynekologer er mangelvare.

Schem sier han har tillit til at de nye nasjonale kvalitetskravene bygger på vitenskapelighet og godt faglig skjønn.

- Hva er det som ikke holder mål kvalitetsmessig i Lærdal og Nordfjordeid?

— Det er ikke enkeltpersoner eller kvaliteten på det de gjør, det er noe galt med, men muligheten til å få et stabilt fagmiljø gjennom hele året som ikke baserer seg på enkeltpersoner.

Schem sier at det hverken foreligger statistikk eller bekymringsmeldinger som indikerer dårlig kvalitet på tilbudet i Lærdal og Nordfjordeid.

Han avviser også at disse fødestedene har påtatt seg fødsler de ikke skulle etter kriteriene. Men han mener de er svært sårbare når det er mangel på gynekologer og at de baseres på vikarstafetter.

— Erfarne vikarer kan være et supplement til en stamme av fast ansatte spesialister, men fungerer ikke bra som en varig løsning. Man må ha et fagmiljø som ikke barer driver godt her og nå, men som kontinuerlig tenker på faglig utvikling og oppdatering av avdeling og sykehus på lang sikt. Gjennom 2010 var det flere perioder der fødeavdelingen i Eid var stengt fordi en gynekolog var syk. Denne mangel på stabilitet kan vi ikke legge opp til.

- Er nedleggelsen av fødetilbud vurdert opp mot reiseavstander og topografi?

— Selvfølgelig. Vi har gått grundig gjennom reiseavstanden for ulike pasientgrupper veid opp mot hvilket utvidet tilbud de møter. Nye tunneler og bedre veier har også gjort avstandene kortere enn før.