Norge

- Norsk handelspolitikk skader verdens fattigste

Norge på jumboplass i rangering av utviklingsvennlig handelspolitikk.

Utviklingsminister Erik Solheim får overrakt en geit som gave av lederen for en gruppe misseriya-nomader i Abyei, Athaima Dudi Jabeir, i Sudan. Landet er blant de som mottar mest bistandsmidler fra Norge. Piene Bibiana

 • Øyvind Gustavsen

Onsdag ble Norge igjen kåret til verdens beste land å bo i av FN. Vi ligger øverst på Human Development Index, etterfulgt av Australia og Nederland.

Men samtidig rangeres Norge nederst på den ferske listen over land hvis handelspolitikk hjelper verdens fattigste.

Det er den amerikanske tenketanken Centre for Global Development (CGD) som slakter norsk handelspolitikk i sin siste utgave av «Commitment to Development Index».

Indeksen rangerer hvilke rike land som best hjelper verdens fattige land. Her måles faktorer som bistand, handelspolitikk, investeringer, miljø, sikkerhet, teknologi og migrasjon.

Se hele indeksen her.

Slakter norsk handelspolitikk

Samlet sett troner Sverige øverst på listen, etterfulgt av Norge. Men på listen over hjelpsom eller skadelig handelspolitikk ligger altså Norge nederst på listen. Årsakene er, ifølge CGD, de høye tolltariffene på mat, klær og andre varer fra utviklingsland, samt subsidier til norsk jordbruk, som gjør det vanskeligere for jordbruksprodukter fra andre land å konkurrere på det norske markedet.

«Slike barrierer hindrer folk i fattige land arbeid og inntekt» konkluderer tenketanken.

Det er Jørund Rytman, Stortingsrepresentant for FrP, helt enig i.

— Det er ingen tvil om at de skyhøye tollmurene rundt Norge og de kraftige subsidiene gir oss bunnplasseringen. Vi mener Norge burde fjerne all toll må varer fra alle verdens utviklingsland, sier han til Aftenposten.no.

Les også

Får norsk bistand <br/> - lekker som en sil

Ingen toll

Idag har Norge ingen toll eller kvoter på import fra verdens 50 minst utviklede land, samt 14 andre utviklingsland.

Rytman mener dette nå bør utvides til å gjelde alle landene som ikke er OECD-land.

— Det er fortsatt veldig mange u-land som ikke berøres av Norges nulltoll. Regjeringen har erklært at vi skal bli bedre til å handle med u-land. Da bør de også gjøre noe med tollsatsene overfor disse, sier han.

Norge er med og finansierer utarbeidelsen av CGD-indeksen, og Regjeringen har tidligerebrukt den som referanse for å forsvare en samstemt politikk for utvikling.

Det bildet slår nå sprekker for Rytman.

— I stedet for å gi penger til land uten demokrati, som Burma, burde vi gi land som har innført demokrati muligheten til å eksportere til Norge. I stedet for så mye vekt på bistand, burde vi legge til rette for handel, som vi vet skaper fred, forståelse og dialog, sier han.

Les også

- Etisk handel er<br/> den beste bistand

Også Kirkens Nødhjelps Changemaker mener det er på høy tid at Norge kutter tollmurene.

— Norge legitimerer rike lands eksportsubsidiering for at vi skal kunne selge Jarlsbergen vår på luksusmarkedene i New York. Norge kunne gått foran i WTO-forhandlingene og vist politisk vilje ved å si at vi avviklar våre eksportsubsidiar som avtalt, og at vi forventar at de andre rike landene gjør det samme, seier Markus Nilsen, leder i Changemaker.

Vil ha debatt

Statssekretær Ingrid Fiskaa i Utenriksdepartementet er positiv til CGD-rangeringen fordi «den setter søkelys på sider ved utviklingsarbeidet som ikke alltid diskuteres».

- Er det et mål for Norge å være øverst på listen?

— Det er selvfølgelig veldig positivt om vi får en høy plassering. Vi ønsker å være gode på utviklingspolitikk samlet sett, og vi ønsker debatt om dette.

- Er det et mål for Norge å være høyt oppe på handelsindeksen?

— Det er et mål for oss å ha så rettferdige handelsregler som mulig. Man kan diskutere hva som er den beste handelspolitikk i forhold til jordbruk, industrivarer og tjenester.

- Er det urovekkende at Norge ligger lavest?

— Det kommer an på hva som er målt. Så langt jeg kjenner til har indeksen ikke tatt i betraktning at vi har nulltollordning på import fra verdens fattigste land. Generelt er det viktig for oss å være gode på handel i et utviklingsperspektiv.

- Men denne rapporten sier altså at vi ikke er det?

— Nei, det er tydelig. Men det handler også om en avveiing for å opprettholde en variert jordbruksproduksjon i Norge.

- Bør vår nulltollordning utvides til å gjelde flere land?

— Det er noe Regjeringen vurderer. Men for verdens fattigste land handler ikke dette først og fremst om en teoretisk markedsadgang, men om de faktisk har produksjon. Det kan også være at nulltoll til rikere utviklingsland gjør at de vil utkonkurrere de fattigste landene.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Dette landet er dårligst på finansiell åpenhet i verden. Norge dårligst i Norden.

 2. REISE

  Dette er de mektigste passene i verden

 3. NORGE

  Erna Solberg får internasjonal kritikk for skattekutt

 4. KOMMENTAR

  Donald Trump skjønner ikke hvorfor USA går med underskudd. Det kan bli farlig.

 5. DEBATT

  Norsk bistand er i verdensklasse

 6. ØKONOMI

  Lav vekst i internasjonal handel bekymrer. Dette er blant årsakene til at 25 ministre møttes i Oslo.