Høyre kan bli enda større

Mens alle trodde Høyre hadde kapret det som var mulig å oppdrive av «høyrevelgere» her i landet, fortsetter velgerne å strømme til Erna Solbergs parti. Nå står slaget om hjemmesitterne.

Erna Solberg og Høyre firtserrer å forsyne seg grovt av velgermassen. De ndre partilederne må nøye seg med å slåss om resten. Fra høyre Siv Jensen(Frp), Audun Lysbakken (SV), Jens Stoltenberg (Ap), Bjørnar Moxnes(Rødt), Knut Arild Hareide (Krf), Liv Signe Navarsete(Sp) og Trine Skei Grande (V).

Erna Solbergs Høyre har passert Ap og er landets største parti. Men det er gammelt nytt. Ifølge Aftenpostens velgerpanel — som måler reelle velgerforflytninger over tid - kan Høyre vokse seg vesentlig større frem mot valget neste år.

Ett år før valget er det hjemmesitterne - de som ikke stemte ved siste valg - slaget står om. Og på et tidspunkt da mange analytikere har antatt at Høyre hadde tatt ut sitt potensial, fortsetter Høyre å forsyne seg grovt - blant hjemmesitterne, men også fra andre partier.

- Imponerende

- Det er rett og slett imponerende at Høyre fortsetter å sanke så mange nye velgere på dette tidspunktet. Høyre har siden kommunevalget fått 10 sofavelgere for hver velger de har avgitt til sofaen. Partiet fortsetter også å sanke velgere fra alle andre partier. Høyre kan faktisk bli enda større, sier valgforsker Frank Aarebrot.

- Dette peker i retning av at Høyre kan fortsette å vokse. Hvor taket for Høyres oppslutning ligger er rett og slett veldig vanskelig å si, mener valgforsker Bernt Aardal.

Les også

Den sterkestes handlefrihet

I juni hadde Høyre en gjennomsnittlig oppslutning på 32 prosent, ifølge Aardals hjemmeside aardal.info, mot Aps 29,9. I Aftenpostens måling for juni noterte Høyre utrolige 35,1.

- Gledelig

Nestleder Jan Tore Sanner sier det er veldig gledelig med slike tall, som viser at nye grupper har oppdaget Høyre. Men han går ikke rundt og tenker på at Høyre skal sprenge nye grenser og bli et 40 prosentparti, slik flere av Høyres kristenkonservative søsterpartier på kontinentet innimellom makter.

- Vi i partiledelsen var med da vi i august 2009 så 10-tallet, så vi har rimelig god bakkekontakt, kan du si. Vi er forberedt på at tallene vil svinge, selv om denne undersøkelsen viser at vi fortsatt kan ha mye å hente, sier Sanner.

Aftenpostens nye landsomfattende velgerpanel er den mest «edruelige» av alle politiske målinger i Norge fordi den følger de samme velgerne over tid, samtidig som antall intervjuede er tre ganger så stort som i ordinære partibarometre. Feilmarginene er lave, samtidig som undersøkelsen ofte vil fange opp velgerbevegelser på et tidlig tidspunkt.

I mai og juni gjennomførte Respons Analyse, som har rekruttert panelet, den første omfattende intervjurunden. Den viser at siden kommunevalget har nesten én million velgere (942 000) gått fra «hjemmesitting» til å finne seg et parti de sier de vil stemme på. 237 000 har gått andre veien. Bare 14 prosent sier de nå er usikre. «Bare» en halv million har skiftet parti.

Stjeler fra alle unntatt SV

Siden kommunevalget har totalt 473 000 nye velgere landet på Høyre som førstevalg, mens 122 000 har forlatt partiet — en nettogevinst på 351 000 velgere. Hele 260 000 av disse kommer fra «sofapartiet». I tillegg fortsetter Høyre - som det eneste partiet - å stjele velgere fra samtlige andre partier, unntatt SV.

Høyre avgir 27 000 velgere til Frp, mens det andre veien går 52 000. Partiet får 55 000 velgere fra Ap, og avgir 40 000. Fra Sp stjeler Høyre 15 000 velgere, mens bare 1000 går andre veien. Også Venstre tappes og mister 24 000 velgere til Høyre, mens 12 000 går motsatt vei.

Ap og Frp i siget

Faktisk greier samtlige partier, unntatt Sp, å erobre flere velgere fra hjemmesittergruppen i 2011 enn det man taper til «sofaen». Ap får hele 377 000 «gjerdesittere», men avgir også 190 000 - en gevinst på 187 000 nye velgere. Frp har fått 221 000 ny velgere og avgir 87 000, en nettogevinst på 134 000

- Valget neste år vil langt på vei bli avgjort av sofavelgerne. Herfra og inn er det kampen om de som ikke stemte sist som er den viktigste. Høyre har allerede tatt et stort jafs av disse, sier Aarebrot.

Aardal peker på at velgerpanelet viser at Høyre også er et klart annetvalg for velgere i andre partier. Bortsett fra SV- og Sp-velgere har velgerne i alle andre partier Høyre som parti nummer to.

- Men det at Høyre fortsetter å sanke så mange velgere fra alle mulige hold, kan tyde på at det ikke først og fremst er Høyres politikk som er det viktigste, men at velgerne først og fremst vender ryggen til Regjeringen. Og at Høyre har en dempet profil som er spiselig for mange.

Les også

Venstre vil ikke ha felles borgerlig plattform

Kan snu

Det kan fort endre seg.

- Når valgkampen begynner og budskapet spisses, kan Høyre miste velgere. Mange av velgerne Høyre har fått er f.eks. svært skeptiske til Frp. Hva slags politikk vil en Høyre-ledet regjering egentlig føre? spør Aardal.

Men på den annen side:

- Fordi Høyre stjeler velgere fra «alle», så er også «faren» spredt utover: Høyre har mange bein å stå på.

Sanner skjønner Aardals resonnement.

- Det vil alltid være slik at de som går mest frem, tar fra alle. Det er åpenbart at mange velgere ønsker et skifte etter syv år med rødgrønn regjering. Men det er ikke tilfeldig at velgerne går til Høyre. Vi fremstår som et reelt alternativ. Det er en konsekvens av en langsiktig strategi som vi la i 2005 og som vi har holdt fast ved, samtidig som vi har utviklet ny politikk, sier Sanner.

Sp lever farlig

Som eneste parti avgir Senterpartiet flere velgere til hjemmesittergruppen enn det partiet får tilbake.

Siden kommunevalget i fjor har Sp også tapt velgere til samtlige andre partier. Sp avgir hele 15 000 velgere til Høyre, mens bare 1000 velgere har gått andre veien siden valget i fjor. Partiet har et nettotap på antall velgere til Ap og KrF på 3000, til Venstre på 6000 og til SV på 1000.

- Sp taper kolossalt til Høyre, og lever farlig, sier Frank Aarebrot, som likevel minner om at tallene kan være påvirket av at landbruksoppgjøret og aksjonene mot Regjeringens tilbud fra bøndene delvis pågikk mens undersøkelsen ble gjennomført.

- Det kan ha slått uheldig ut for Sp og for partiledelsen. Dette kan derfor være et kortsiktig tilbakefall, men tallene er likevel påfallende, sier han.

Ikke lojale

Også når det gjelder velgernes lojalitet står det dårlig til for Senterpartiet. Bare 52 prosent av Sp-velgerne ved kommunevalget i 2011 er i dag relativt sikre på at de vil stemme på partiet igjen i stortingsvalget neste år. Vanligvis har Sp hatt svært lojale velgere, og oppnådd i nærheten av 80 prosent score på lojalitet.

FrP: -Har stanset nedgangen. Stjeler for første gang på lenge velgere fra Ap (får 11 000, avgir 6000). Taper til Høyre (netto 25 000), men får overraskende mange hjemmesittere (får 166 000, avgir 19 000).

V: -Får 37 000 hjemmesittere fra i fjor, men lekker til både Ap (nettotap 7000) og Høyre (12 000). Har — som vanlig - troløse velgere. Bare 49 prosent av 2011-velgerne er sikre Venstre-velgere i 2013.

KrF: -Skal velge side i regjeringsspørsmålet i september, men får ikke mye hjelp i denne undersøkelsen. Får 31 000 velgere fra sofaen, men lekker både til Høyre (nettotap 5000) og Ap (4000).

AP: -Mobiliserer også velgere fra sofaen som rødgrønt «lokomotiv», men kaprer ikke på langt nær like mange som Høyre. Avgir velgere til Høyre og Frp, men fortsetter å stjele velgere fra SV og Sp.

SV: -Får 2000 velgere fra Rødt og 1000 fra Sp, men avgir 5000 velgere til Ap. Ellers intet tilsig fra andre partier. Har fått 25 000 hjemmesittere fra kommunevalget i fjor.

Les også

Siv Jensen utelukker ikke borgerlig felleserklæring

Vi i partiledelsen var med da vi i august 2009 så 10-tallet, så vi har rimelig god bakke- kontakt, kan du si. - Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre