Norge

Noen av forslagene

 • Aftenposten Redaksjon

07012011160044.jpg

Retten til trygd (§ 110):

I forslaget til ny paragraf 110 går utvalget inn for å gi rett til trygd eller sosiale ytelser til «den som på grunn av sykdom, alder, arbeidsledighet, fødsel eller lignende forhold ikke selv kan forsørge sitt livsopphold». Carl I. Hagen, medlem i utvalget, avga dissens på dette forslaget og flere andre. I begrunnelsen skriver han blant annet at et slikt forslag, og andre, kan «danne grunnlag for en meget kostbar velferdsstat». Han skriver videre at det er en enorm forskjell mellom rettigheter som skal forhindre overgrep fra staten og rettigheter hvor staten aktivt «blir pålagt kostnader for å innfri en rettighet».

Retten til liv (§ 93):

I forslaget til ny paragraf 93 vil utvalget grunnlovsfeste retten til liv: «Ethvert menneske har en iboende rett til liv.» For å motarbeide abort og aktiv dødshjelp, har Kristelig Folkeparti (KrF) foreslått å grunnlovsfeste «retten til liv fra unnfangelse til naturlig død» i hver stortingsperiode siden 1991. Forslaget er blitt stemt ned hver gang, men stortingsrepresentant Laila Dåvøy tror KrF vil stille med styrket sak hvis utvalgets forslag blir vedtatt. - Vi er veldig glad for at retten til liv nevnes eksplisitt av utvalget, sier hun.

Familien som «grunnleggende enhet i samfunnet» (§ 103):

Utvalget vil i paragraf 103 grunnlovsfeste at «familien er en grunnleggende enhet i samfunnet». Kari Nordheim-Larsen, medlem i utvalget, avga dissens på dette forslaget. Hun mener at en slik formulering kan virke normativt og støtende på personer som ikke oppfatter seg som del av det tradisjonelle familiebegrepet. Nordheim-Larsen vil derfor foreslå en ny § 103 i Grunnloven om rett til å stifte familie og rett til å inngå ekteskap uten en innledende setning om at familien er en grunnleggende enhet i samfunnet.

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Hjemmesittende trossamfunn bør fortsatt få statsstøtte

 2. DEBATT

  Regjeringen legger opp til strid mellom tro- og livssynsamfunn.

 3. SID

  Stortinget vil innføre en lov som tillater masseovervåking av borgere

 4. KULTUR

  Aftenposten brøt ikke god presseskikk i artikkel om barn som ble brukt som IS-slave

 5. NORGE

  Barnevoldsutvalget: Vil ha meldeplikt for barneovergripere og nye pålegg til barnevernet

 6. MENINGER

  «Er Listhaugs scenarioer av så ekstraordinær karakter at det er nødvendig å fravike Grunnlovens maktfordeling?»