Norge

Rivingen av Y-blokken opp i retten

Kan Statsbygg fortsette rivingen av Y-blokken, eller må arbeidet utsettes til den bebudede rettssaken senere i år? Det skal retten nå avgjøre.

Rettsforhandlingene starter i Oslo tingrett torsdag. I to dager skal advokat Berit Reiss-Andersen på vegne av Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen forsøke å få til en midlertidig forføyning. De vil hindre at Y-blokken blir revet før saken er blitt behandlet i retten senere i år.

Motpart er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter at både Sivilombudsmannen og fylkesmannen avviste klagene på rivingsvedtaket, valgte Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen i mars å stevne staten. De mener at både reguleringsplanen og rammetillatelsen for riving er ugyldig.

Les også

  1. Nå skal retten avgjøre om Y-blokken får stå inntil videre

  2. Får nei til å foto-dokumentere Y-blokken

  3. Slik skal Picasso-kunsten skjæres løs fra Y-blokken

  4. Statsbygg setter opp byggegjerde rundt Y-blokken

Les mer om

  1. Oppsummert-type