Forsvinningssaken: Tom Hagens forsvarer tar politiets ransaking inn for retten

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har klaget politiets beslutning om å ransake Hagens bolig og hytte inn for retten.

Politiet har gjennomført omfattende undersøkelser i og rundt Hagens bolig i Lørenskog og ved familiens hytte på Kvitfjell.

Onsdag ble det kjent at Tom Hagen og advokat Svein Holden har klaget politiets beslutning om å ransake Hagens bolig og hytte inn for retten.

Politiet har sendt svar til Nedre Romerike tingrett og venter nå på rettens avgjørelse.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig og politiadvokat Haris Hrenovica.

Ønsker tilgang på bolig og hytte

Til Aftenposten sier politiadvokaten at det fortsatt er nødvendig for politiet å gjøre undersøkelser i boligen og på Tom Hagens hytte på Kvitfjell.

– Det er ikke uvanlig at svar vi får fra undersøkelser utløser nye spørsmål. Disse kan det være naturlig for oss å undersøke nærmere, sier Hrenovica til Aftenposten.

Politiadvokaten sier at dette ikke er uvanlig med tanke på sakens omfang og kompleksitet.

– Dere sier at boligen er åsted for et drap, hvordan kan dere være så sikre på det?

– Vi mener at boligen kan være drapsåstedet. Vi bygger dette på funn gjort på åstedet, som er gjenstand for fortløpende analyser. Det er en totalvurdering av disse bevisene som gjør at vi mener Sloraveien 4 kan være drapsåstedet.

– Hva gjør dere hvis Hagen og Holden får medhold av domstolen og dere ikke får mulighet til å gjøre ytterligere undersøkelser?

– Vi er opptatt av å ikke forhåndsprosedere denne saken og legge ekstra press på domstolen, så det ønsker jeg ikke å kommentere.

Haris Hrenovica er påtaleansvarlig for Lørenskog-forsvinningen. Politiet ønsker fortsatt å ha tilgang til Tom og Anne-Elisabeths bolig i Lørenskog.

Hagens forsvarer: Mangler skjellig grunn til mistanke

Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, sier til NRK at de mener at politiet ikke kan ta seg inn i private hjem uten skjellig grunn til mistanke.

– Det har ikke politiet i denne saken, og derfor har vi bedt retten kontrollere om dette er et lovlig etterforskningsskritt, sier Holden til NRK.

Politiet har begrunnet ransakingen av Sloraveien 4, familiens bolig, med straffeprosessloven § 192. De begrunner dette med at boligen er stedet hvor Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg. På Tom Hagens hytte på Kvitfjell mener politiet det kan være bevis eller gjenstander som burde beslaglegges.

Svein Holden og hans klient har klaget inn politiet til Nedre Romerike tingrett. De ønsker en stopp på ransakelsene av 70-åringens eiendommer.
Les også

Politiet har video av bil som rygget inn til Hagens bolig kort tid før Anne-Elisabeth Hagen forsvant

Avviser «tunnelsyn»

I pressemeldingen viser politiet til at det de siste dagene er blitt stilt spørsmål ved politiets evne til å etterforske saken «bredt nok».

– Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskningen like mye om å avkrefte som å bekrefte og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Politimesteren beskriver etterforskningen som krevende, spesielt fordi de mener noen bevisst har forsøkt å villede politiet.

Ønsker nye avhør av Hagen-familien

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sier Øystese.

Det er uklart om Tom Hagen i tiden fremover kommer til å stille til nye avhør.

– Vi må ta en fortløpende vurdering om hvorvidt han skal gå i avhør når retten slår fast at det ikke engang er skjellig grunn til mistanke. Hagen har et ønske om bidra til å løse saken, men med det utgangspunktet politiet har nå, er det ikke gitt at han skal i avhør. Politiet har foreløpig ikke bedt om nye avhør, sa forsvarer Svein Holden til VG tirsdag.

De siste to ukene har politiet jobbet svært effektivt i og rundt boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Tidligere denne uken opplyste Tom og Anne-Elisabeth Hagens barn via bistandsadvokat Ståle Khile at de ikke ønsker å stille til avhør etter at faren deres ble pågrepet og siktet. Alle barna skal ha blitt innkalt til nye avhør i etterkant av pågripelsen av Tom Hagen, har Kihle opplyst til VG.

– Er det planlagt nye avhør av Tom Hagen?

– Vi planlegger å fortsette med avhør av Tom Hagen i tiden som kommer. Politiet håper at han stiller seg positiv til dette, slik at vi får stilt de spørsmålene som kan få belyst og opplyst saken best mulig, svarer Hrenovica.

Politiet ønsker også at barna stiller til avhør.

– Det er spørsmål vi ønsker å stille, disse kan være med på å belyse saken. I den sammenheng er barna også aktuelle. Vi ønsker at de kan stille til avhør og bidra til å opplyse saken videre.

Vil ikke varetektsfengsle 32-åring

Han utelukker ikke at mannen som ble pågrepet og siktet i forrige uke også blir innkalt til nye avhør.

– Mest sannsynlig blir det nye avhør, sier politiadvokaten.

– Vurderer dere å fremstille ham for varetekt?

– Han blir ikke fremstilt for varetekt.