Mattilsynet fant avvik hos 150 svinebønder i Rogaland

Hos 150 av 189 svinebønder i Rogaland ble det funnet avvik da Mattilsynet gjennomførte en omfattende tilsynskampanje i 2018, skriver Nationen.

Hos 150 av 189 svinebønder i Rogaland ble det funnet avvik da Mattilsynet gjennomførte en omfattende tilsynskampanje i 2018.

Tilsynskampanjen i Rogaland ble gjennomført i slutten av 2017 og begynnelsen av 2018. Det var etter at svine-videoene som ble vist i NRK Brennpunkt denne uka, ble tatt opp.

Hos 25 svineprodusenter ble det avlivet griser på stedet, og fem ble bedt om å avvikle svineholdet som følge av tilsynskampanjen.

Les også

Ingen merkeordning guider forbrukere til kjøtt fra griser som garantert har hatt det godt

Ikke overrasket

Avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Odd Ivar Berget, sier til avisa at han ikke ble overrasket over et så høyt antall avvik.

– Det er det vi var bekymret for og grunnen til at vi bestemte oss for å gjennomføre så mange uanmeldte tilsyn, sier han.

Les også

Gildes griser: Ingen tillit inntil det motsatte er bevist | Helge Erik Solberg

Syke dyr

De aller fleste avvikene i Mattilsynets kampanje (95) var knyttet til manglende rotemateriale, som er et trivselstiltak for griser. Hos 67 svineprodusenter ble det funnet syke dyr, hos 61 ble sykebinge brukt feil, og 47 svineprodusenter fikk beskjed om å gi bedre oppfølging til syke dyr.

I etterkant av tilsynskampanjen har svinenæringen medvirket til å iverksette et dyrevelferdsprogram, som blant annet innebærer at bøndene skal ha minst tre veterinærbesøk i løpet av året.