Norge

Flest nordmenn har elbil der bilistene får store bompengefordeler

At elbilbruk er så billig, kan gi mer bilkjøring, tror sjefingeniør Jørn Arntsen i Vegdirektoratet.

Mange steder kan elbilister kjøre i kollektivfeltet på veiene, selv om de første, forsiktige restriksjonene er begynt å komme – som her, på E18 mellom Sandvika og Oslo.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Antallet og andelen elbiler vokser kolossalt i Norge. Det bekrefter foreløpige tall i den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen, utarbeidet i regi av Vegdirektoratet.

  • I 2014 utgjorde elbilene bare 2,7 prosent for alle som hadde tilgang til bil i Oslo og Akershus. Tilsvarende tall for Bergens-regionen var 3,5 prosent.
  • I 2018 hadde elbilandelen vokst til 16,3 prosent i Oslo og Akershus, og den hadde økt til hele 22,1 prosent i Bergen.

Ser man bare på storbyene, er tettheten av elbiler størst i Bergen, nest størst i Kristiansand og tredje størst i Oslo.

Da tallene for nybilsalget i mars ble offentliggjort, hadde elbiler tatt en markedsandel på landsplan på hele 58,4 prosent – og klart høyest i byene.

I Oslo er snart 4 av 5 solgte biler en elbil (77 prosent), i Bergen er snart 2 av 3 solgte biler en elbil (65 prosent), ifølge Teknisk ukeblad.

Ved årsskiftet rullet det 200.000 elbiler her til lands. To år tidligere var det bare halvparten så mange.

– Kan gi mer kjøring

Men er elbil-utviklingen, der regjeringen har fredet «elbilmoms» til 2020, utelukkende positiv?

I Vegdirektoratet har man registrert at mange norske elbileiere opplever det å kjøre elbil som «kostnadsfritt».

– Elbiler erstatter i hovedsak bilreiser med forbrenningsmotor. Men samtidig kan bruk av elbil gi mer bilkjøring totalt, sier sjefingeniør Jørn Arntsen i Veivesenet.

Slik ser regnestykket ut

Man betaler ikke moms og heller ikke engangsavgift på selve kjøpet, som likevel er en betydelig sum. Men etter at investeringen i ny bil først er gjort, er det få og lave utgifter.

Man betaler ikke trafikkforsikringsavgift (årsavgift). I Oslo er det gratis å parkere med elbil alle steder på offentlige P-plasser, altså i mye av indre by. I Bergen er det gratis på vanlige avgiftsbelagte plasser.

I Bergen er det langt billigere i bomringen med elbil, spesielt i rushtiden. I Oslo er det i dag gratis, men 1. juni innføres lave takster for elbil. I Kristiansand er det også gratis.

Også lading på offentlige ladeplasser, innebærer lave kostnader i flere byer og kommuner. Mange steder kan du også kjøre i kollektivfelt, hvor det er mindre trafikk.

Også i andre byer og byområder har elbilene fordeler. For mange kan elbileierskap, hvis man først har erstattet en konvensjonell bil med en elbil, gjøre det mindre attraktivt å velge kollektivt enn ellers.

Få har elbil som eneste bil

Om man går bak tallene og ser på dem med tilgang på bare én bil, blir andelen elbiler lavere – selv i byområdene.

Igjen er det Bergens-regionen som oppnår de høyeste tallene. Her utgjorde i fjor elbilandelen 8,9 prosent blant dem med tilgang på én bil i husstanden. Andelen i Oslo og Akershus lå på 6,4 prosent.

Hvis man ser på dem med tilgang på to eller flere biler i husstanden, blir bildet et helt annet. Da er andelen som har tilgang på elbil i Bergens-regionen hele 38,2 prosent, og den er på 30,9 prosent i Oslo og Akershus.

Avgiftsfordeler driver veksten

Jørn Arntsen er sjefingeniør i Veivesenet.

Jørn Arntsen i Veivesenet peker på at elbilfordelene er større i byområdene enn utenfor, som en forklaring at veksten er så stor her.

– Det er her man i størst grad har nytte av fordelene med elbilen. Gratis passering i bomstasjoner og tilgang til kollektivfelt spiller åpenbart inn, sier sjefingeniør Arntsen.

– Hvorfor satser så få på elbil som eneste bil, selv i byområder?

– Det har naturlig nok med rekkevidde å gjøre. Fortsatt er langturen bøygen. Men etter hvert som vi ser billigere elbiler med lengre rekkevidde og gode lademuligheter kan dette endre seg.

Hva ville skje dersom man lempet på avgiftsfordelene elbilene har i dag?

– I dagens situasjon ville det redusere elbilsalget betydelig, sier Arntsen.

Reisevaneundersøkelsen underbygger påstandene. I byområder uten bomring i dag, er andelen elbiler en god del lavere enn i byområdene med bomring.

I Drammen-området («Buskerud-byen») er elbilandelen bare 9,5 prosent, i Sarpsborg og Fredrikstad («Nedre Glomma») er den bare 11,3 prosent. I Begge områder er bompengeprosjekter på vei, men ikke i drift.

Lavest elbilandel i Drammen: Blant åtte av de største byområdene i Norge ligger elbilandelen lavest i det som kalles Buskerudbyen, altså Drammen med nabokommunene Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Her har færre enn hver tiende som har tilgang til bil en elbil.

Mener nordmenn blir lurt av tallene

Tallene fra reisevaneundersøkelsen viser hvor stor andel av privatpersoner som har tilgang til elbil.

Ser man på bilparken som helhet, er bildet mer moderat. Av 2,73 millioner registrerte biler i Norge, utgjør elbiler fortsatt bare 7,9 prosent. Tilsvarende tall for Oslo er 13,6 prosent.

Det viser tall som Vegdirektoratet og Nobil har innhentet for Venstre, og som først ble publisert i VG. Abid Raja (V) mener man ikke må se seg blind på det høye tallet for nybilsalget, men se på nettopp hele bilparken.

– Jeg frykter at slike tall vil gi vann på mølla til de som mener det snart er på tide å bygge ned elbil-ordningene. Det vil jeg på det sterkeste advare mot, sier han til avisen.

Les mer om

  1. Elbil
  2. CO2