Norge

Carl I. Hagen slutter seg til Frps pelsdyropprør

Heller ikke Carl I. Hagen kommer til å stemme for det forslaget regjeringspartiene fremmer i Stortinget torsdag om avvikling av pelsdyrnæringen.

Frps stortingsrepresentant Carl I. Hagen sier han ikke kan støtte det forslaget til kompensasjon for pelsdyrnæringen som de fire regjeringspartiene har forhandlet fram.
  • NTB

Dermed har tre representanter fra regjeringspartiene, nemlig Roy Steffensen (Frp), Kristian Tonning Riise (H) og nå Hagen, varslet at de ikke kommer til å stemme for forslaget de fire regjeringspartiene sammen er blitt enige om.

De mener alle at kompensasjonen pelsdyrbøndene tilbys når de tvinges til å legge ned, er for dårlig.

– For meg er det en selvfølge at når du skal nedlegge en næring, skal det ytes full kompensasjon. Ingen skal komme ut av det med gjeld, sier Hagen til NTB.

Han begrunner sin holdning med at regjeringspartiene ikke har lagt til grunn såkalte ekspropriasjonsrettslige prinsipper i sitt forslag, noe Arbeiderpartiet har gjort i sitt fremlegg.

– Når det foreligger et forslag om å legge ekspropriasjonsrettslige prinsipper til grunn, i henhold til grunnlovens paragraf 105, kan jeg ikke forstå at det kan stemmes mot det, sier Hagen.

Tynt flertall

Det kreves 85 representanter for å få flertall, og regjeringspartiene har normalt støtte fra 88 mandater.

Samtidig kan regjeringspartiene, selv om de skulle mangle flertall, få vedtatt forslaget hvis noen i opposisjonen støtter avtalen til Høyre, Frp, KrF og Venstre.

– Jeg mener at kompensasjonen som ligger på bordet nå, fortsatt er for dårlig og dermed et brudd på forutsetningene for Venstre sitt gjennomslag om nedleggelse. Da føler jeg meg ikke forpliktet til å stemme for den fremforhandlede enigheten om kompensasjon, sa Steffensen til Aftenbladet sist uke.

Også Tonning Riise bekreftet overfor avisen at han vil stemme mot kompensasjonsordningen.

«Idiotisk vedtak»

Avvikling av pelsdyrnæringen var en blank Venstre-seier i to runder med regjeringsforhandlinger, men utbryterne mener det ikke vil være brudd med plattformen å gå mot forslaget.

Men trass i misnøye med kompensasjonen understreker utbryterne at de ikke går mot selve enigheten i regjeringsplattformen om å avlive pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025.

– Jeg erkjenner at Venstre fikk en seier med å nedlegge pelsdyrnæringen. Den er tapt. Det er et idiotisk vedtak, men den vant Venstre, noe som er trist, sier Hagen.

Opprop

Når det gjelder kompensasjon, har pelsdyrbøndene og deres tilhengere først og fremst reagert på at støtte skal beregnes basert på bokførte, ikke reelle, verdier.

– Bokført verdi er noe helt annet enn markedsverdi og kan best sammenlignes med at man får erstattet ligningsverdien av huset om det offentlige eksproprierer eiendommen din, het det i et opprop fra sju fylkesledere i Frp i helgen.

– Vi ber om at det innen behandlingen i Stortinget 13. juni sikres at pelsdyrbøndene blir kompensert i tråd med ekspropriasjonsmessige prinsipper, het det.

Også blant en rekke av Høyres fylkesledere har dette vært et krav.

Les også

Full sal når Stortinget avgjør abort og pelsdyr

Les mer om

  1. Carl I. Hagen
  2. Pelsdyrnæringen
  3. Regjeringen
  4. Fremskrittspartiet (Frp)