Medisiner er billigere i Norge enn i andre land

I Norge betaler vi gjennomsnittlig 5,26 prosent mindre for medisiner enn i mange andre land.

Når vi kjøper medisiner på apoteket i Norge, betaler vi ofte mye mindre enn i andre land.

Synes du at du må ut med mye penger når du henter medisiner på apoteket? En ny internasjonal studie der 50 land er sammenlignet, viser at Norge ikke er et dyrt land, i alle fall ikke når det gjelder medisiner.

Den internasjonale undersøkelsen The Medicine Price Index 2019 er utført av det britiske firmaet Medbelle. De undersøkte først sykehustilbudet i flere byer og oppdaget samtidig at en stor forskjell globalt innen helse- og omsorg er prisen på legemidler.

Mange legemidler i Norge er kopier av det originale legemiddelet- og koster dermed mindre.

Har ikke råd til insulin

13 medikamenter for ganske vanlige lidelser eller sykdom som diabetes, angst, potensproblemer, høyt kolesterol, hjertesykdom, fibromyalgi, astma, epilepsi, diabetes og depresjon er undersøkt.

Ifølge studien har Norge, i likhet med andre nordiske land, ganske lave medisinpriser sammenlignet med andre land. I Norge betaler vi generelt 5, 26 prosent mindre for medisiner enn i andre land. I USA derimot har mange legemidler så skyhøye priser at det utgjør en helserisiko. I USA har for eksempel prisen på insulin- som er nødvendig blant annet ved diabetes 1, gått så kraftig opp at mange ikke har råd til medisinen. USA kan også vise til de høyeste medisinprisene i denne undersøkelsen.

Konklusjonen fra undersøkelsen: En av de største forskjellene innen helseomsorgen internasjonalt er medisinprisene. Det medfører at legemidler også blir mer utilgjengelig for mange mennesker.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, sier at blant annet kopipreparater av originale legemidler holder prisene nede i Norge.

Skriver ut resept på kopier av legemiddelet

I Norge betales medisiner på hvit resept av pasientene selv, mens myndighetene betaler legemidler på blå resept, for kroniske lidelser. Noen legemidler betales av sykehusene, såkalte H-resepter.

Her til lands selges både originallegemidler og såkalte generiske legemidler, det vil si legemidler som er kopier av originalmiddelet og har samme virkestoff og effekt som dem. Kopilegemidler er rimeligere enn originalversjonen. I Norge bytter apotekene til det billigste kopilegemiddelet, dersom legen eller pasienten ikke reserverer seg mot bytte.

– Hvorfor har Norge lavere og USA høye medisinpriser?

– Det er manglende konkurranse i USA og ingen god regulering. Legemiddelindustrien har mye makt. Medicare, en offentlig helseforsikring, har ikke lov til å forhandle med legemiddelindustrien. I Norge har myndighetene mer å si, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket i Norge.

Han synes undersøkelsen er interessant og påpeker at det er lite trolig at Norge vil få mye høyere priser på de medisinene vi bruker mest av hverdagen i dag.

Prisen på mange medisiner er hemmelige

I mange land, også i Norge, er bruken av hemmelige pristilbud og spesielle avtaler, for eksempel innen sykehusbransjen, økende. På grunn av dette blir det stadig vanskeligere å gjøre denne typen sammenlignende undersøkelser, sier Madsen.

– Mange får rabatter på medisiner, og det er lov at de skal være hemmelige. Hvis England får 80 prosent rabatt på et legemiddel, får ikke Nederland vite det, for da ønsker de samme rabatt, sier han.

Når et legemiddel er nytt har legemiddelfirmaet patent på dette legemiddelet i 10 til 15 år. Deretter kan andre firmaer produsere kopier av originalen.

– Dette er årsaken til at et kolesterolsenkende preparat som kostet 5000 kroner i året nå koster 360 kroner i året. Kopilegemidlene er like gode. Og Norge er gode til å selge kopilegemidler. Derfor er legemidler i Norge rimeligere enn i andre land. Utfordringen i fremtiden blir å holde fast ved kopilegemidlene og benytte oss av dem, sier Madsen.