Dette er de feilaktig dømte i Nav-skandalen

48 personer er feilaktig dømt i det norske rettsvesenet siden endringen trådte i kraft i 2012. Vi har gjennomgått dommene.

Ni av de uskyldige er dømt i Oslo tingrett.

Reglene for å motta trygdeytelser mens man oppholder seg i EØS-land, ble endret i 2012. Etter dette er 48 saker blitt bragt til domstolene under den gamle, feilaktige tolkningen av regelverket.

Mandag ble det kjent at det 48 personer er feilaktig dømt i norske rettsaler, og av disse er 36 dømt til fengsel i det som er en av de størsste rettsskandalene i norsk historie.

Les hele saken med abonnement