Arbeiderpartiet, KrF, SV og Sp om Forsvaret: Vi har ikke bestemt oss

Bare uker før fremtidens forsvar skal vedtas, er opposisjonen svært usikker på hva de skal mene.

Venstre og Trine Skei Grande (fra h.) har bestemt seg. Men KrFs Knut Arild Hareide og SVs Bård Vegar Solhjell og flere andre partitopper vet fortsatt ikke hva de skal mene om fremtidens forsvar.

Flere partier har knapt diskutert Forsvaret i stortingsgruppene. Venstre er unntaket.

Når forsvarsministeren, forsvarssjefen og en rekke topper fra Forsvarsdepartementet i dag møter til lukket høring i Utenriks- og forsvarskomiteen er det gått nøyaktig ti uker siden Regjeringen presenterte sitt forslag til fremtidens forvar.

Meningen var å behandle denne planen i Stortinget i vår. Flere partier mente det var bortimot uakseptabelt at planen ble lagt frem rett før sommeren, noe som nå gir kort tid til å bli enige nå i høst.

Skylder på Regjeringens ufullstendige plan

Saksordfører for stortingsbehandlingen, Anniken Huitfeldt (Ap), forklarer mye av usikkerheten med at Regjeringen fortsatt skyver en tredel av planen ut i tid.

– Alt med Hæren er jo helt ute i det blå. Hele poenget med en langtidsplan er jo å se Forsvaret under ett, sier Huitfeldt.

Aftenposten har tatt runden med samtlige partiene i Utenriks- og forsvarskomiteen som ikke sitter i Regjeringen.

Her er partiene klare og uklare om Forsvaret

Venstre har landet. Ifølge partileder Trine Skei Grande vil de:

  • Utsette kjøp av 18 F-35 fly.
  • Styrke Hæren, spesielt i Nord-Norge. Det omfatter planlagte investeringer, helikopterkapasitet og en reetablering av den tilstedeværelse som tidligere var i Finnmark, samt luftvern og artilleri.
  • Ha et mer slagkraftig Heimevern, med en større hærreserve som kan brukes både i Norge og i utlandet, og bidra til dybde og utholdenhet i forsvaret av våre egne landarealer.
  • Styrke nærforsvaret av kysten og beholde både Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet.
  • Forleng levetiden til Orion overvåkningsfly, før beslutning om investering i nye, maritime overvåkningsfly tas.
  • Ha delt løsning og dermed beholde både Evenes og Andenes flystasjoner.
  • Dempe økningen i fregattkapasiteten.
Det ble travelt for saksordfører Anniken Huitfeldt, Ap (foran) under den åpne stortingshøringen om Forsvaret onsdag. Ikke minst var ordførerne Marianne Bremnes (Harstad) og Nils Ole Foshaug (bak) bekymret for Forsvaret av Nord-Norge. Til høyre kontreadmiral Elisabeth Natvig, som har ledet arbeidet med forslaget til Regjeringens langtidsplan i Forsvarsdepartementet.

Arbeiderpartiet krever at Regjeringen kommer med betydelige summer allerede på 2017-budsjettet. Og at «forsvarsevnen i nord må styrkes». Men hvor, hvordan og med hvilke grep har ikke partiet landet på.

Ap er vage på om landmakten (Hær og Heimevernet) bør utredes før man gjør noe med Hæren, heller ikke. De har heller ikke konkludert når det gjelder Kystjegerkommandoen, eller for hva som skal skje med Andøya.

– Høringen onsdag understreket hvor vanskelig det er å gjøre valg for to tredeler av Forsvaret, forklarer Huitfeldt.

Her kan du lese vår dekning av høringen og om hvorfor Forsvaret ikke blir bedre før ut på 2020-tallet.

KrF har før dagens høring ikke landet på ett eneste punkt.

– Vi har bevisst på å avvente høringene, for å få inn synspunkter, før vi starter prosessen med å trekke konklusjoner i stortingsgruppa, sier partileder Knut Arild Hareide.

- Er det litt rart å starte denne prosessen først nå?

– Vi har jobbet med den internt. Og vi har egne faglige konsultasjoner og befaringer. Vi merker oss spesielt at de store investeringene i kampfly og i Sjøforsvaret gjør at Hæren må vente på avklaringer. Det vil vi bore i. Vi ser at det er behov for å gjøre noe mer med Hæren enn Regjeringen foreslår i planen, sier Hareide.

SV har heller ikke tatt stilling til noen konkrete punkter i planen, bekrefter Bård Vegar Solhjell.

– Det vil gå en del uker før vi er der, sier han.

– Men når det gjelder retning vil vi ha en sterkere tilstedeværelse i nord, mer hær og en raskere modernisering av Hæren, sier Solhjell.