Norge

Usman Rana: Vold mot minoritetsbarn er ikke muslimsk problem

Skribent Usman Rana tar til motmæle mot stortingsrepresentant Abid Raja (V), som sier at vold mot minoritetsbarn har en religiøs dimensjon.

Mohammad Usman Rana
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
 • Olga Stokke
  Journalist
Stortingsrepresentant Abid Raja (v)

Lurer du på hvordan vi definerer «norsk» og «innvandrer»? Se nederst i saken!


I forbindelse med Aftenpostens gjennomgang av familievold-dommene i Oslo tingrett de siste tre årene, uttalte Abid Raja at vold mot minoritetsbarn har en religiøs dimensjon . Kartleggingen viser at 82 av 89 personer som er dømt for vold mot barn, har innvandrerbakgrunn. Nesten ni av ti dømte har bakgrunn fra Asia eller Afrika.

OPT_d94eee24-13a3-ee56-3889-a1b3ead5ec0b_doc6orjhf0k583fuzwwd4i-N8s20TQEu_.jpg

Raja har tidligere fortalt at han ble slått i oppveksten og sier det er helt vanlig i det pakistanske miljøet han er oppvokst i.

– Nesten alle jeg kjenner, fikk juling hjemme.

Legitimerer vold med religion

Skribent Mohammad Usman Rana utgir denne uken boken Norsk islam. Hvordan elske Norge og Koranen samtidig .

Der tar han til orde for å utvikle en norsk islam der norske muslimer slutter opp om rettsstaten og et sekulært demokrati.

Rana tar til motmæle mot Abid Raja som kobler volden til islam.

I motsetning til Raja har Rana i sin omgangskrets aldri opplevd at barn eller kvinner er blitt slått.

— Jeg tror ikke at vold mot barn er et spesielt muslimsk problem, selv om det selvsagt kan være noen som legitimerer slik vold med religion. Det samme ser vi i andre religiøse miljøer, som pave Frans som uttalte seg positivt om klasking av barn, sier Mohammad Rana.
 • Syv nye familievoldssaker på en uke - bare på Stovner. Det er omtrent som normalt. Aftenposten var med da Stovner-politiet behandlet nye saker om vold mot barn. Reportasjen kan du lese her.

Flest muslimske barn

- Men hvorfor er det flest barn i muslimske familier som er utsatt for vold, ifølge Aftenpostens gjennomgang?

— Mange med utenlandsk bakgrunn i Oslo er i utgangspunktet muslimer, derfor kan ikke denne undersøkelsen brukes til å si at det er et muslimsk problem uten videre.

— Jeg tror det heller handler om et kollektivistisk syn der noen menn, også etnisk norske, føler seg berettiget til å disiplinere barn og kvinner med vold, sier han og viser til at profeten Mohammed aldri slo barn.

Slik Rana kjenner islam, er vold i oppdragelse eller andre forhold, helt uhørt.

— Jeg tror man heller må se på kulturelle årsaker, og ikke islamifisere problemet.

 • Jeg tror det heller handler om et kollektivistisk syn der noen menn, også etnisk norske, føler seg berettiget til å disiplinere barn og kvinner med vold. Usman Rana

Vanlig å slå barn

Usman Rana viser til at det i hele sør-Asia er vanlig at lærere slår barn, både blant indiske hinduer og pakistanske muslimer. Han mener barn ikke lenger blir slått i koranskoler, som Abid Raja har fortalt at han opplevde. Rana sier at muslimske miljøer i Norge har utviklet seg i positiv retning.

— Bruker foreldre vold for å hindre tapt kontroll, hindre at barna blir «for norske»?

-Det skjer mer som ledd i oppdragelse og undervisning, det er mitt inntrykk. Hvis fornorsking var eneste årsaken, ville vi ikke sett denne volden i India, Pakistan, Midtøsten.

- Hvordan få bukt med volden?

-Det må løftes frem. Miljøene selv må bli flinkere til å ta opp at vold ikke bare er forbudt, men også skadelig for barn.

Islamsk Råd: - Vold er ukultur

— Aftenpostens funn om at ni av ti som utøver vold mot barn har innvandrerbakgrunn er et ekstremt høyt tall. Det er forkastelig og helt uakseptabelt at foreldre utøver vold mot hjelpeløse barn istedenfor å gi dem trygge rammer i familien, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN).

Til debatten om volden er kulturrelatert og i tillegg har en religiøs dimensjon, sier han:

Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN) som representerer rundt 80 000 muslimer.

— Vold har ingen kultur – vold er ukultur. At vold er en del av barneoppdragelsen i enkelte samfunn i verden er et ikke ukjent fenomen, men man kan ikke knytte det opp til religion.

- Det er lett å tenke at det har med religion å gjøre når størstedelen av voldsutøverne kommer fra land der islam står sterkt?

— Det er totalt misvisende, og en forenkling. Dette er mye mer sammensatt enn som så. Folk som utøver vold fysisk makt mot sine nærmeste, vil bruke unnskyldninger for å bortforklare sine ugjerninger - gjerne også religiøse forklaringer. Det er ingenting i islam som oppfordrer foreldre til å bruke vold mot barn – tvert om. Man skal behandle barn med kjærlighet, sier han.

Godt integrerte varsler om vold

Afsar påpeker også at man ikke kan skjære alle innvandrere over en kam.

— Det er forskjell på hvor godt integrert folk er som har kommet for to-tre år siden, og på dem som kom for 40 år siden, sier han.

- Hvordan vil du forklare at gruppen med pakistansk innvandrerbakgrunn utgjør den største gruppen blant de domfelte for vold mot barn?

-Det betyr at de er så godt integrerte at folk i dette miljøet finner seg ikke i det, og melder fra om vold i familien, sier Afsar, som mener mørketallene kan være store.

— Når man kommer i en ond sirkel av voldsspiral baller det på seg, og dessverre kan hele familier bli rammet av det.

- Barne- og familieminister Solveig Horne Horne (Frp) etterlyser aktive innvandringssorganisasjoner som setter dette på dagsorden, som sier at det er uakseptabelt å utøve vold i nære relasjoner eller å bruke vold i oppdragelsen. Gjør dere nok?

-Innvandrerorganisasjoner og moskeer har gjort mye for å informere om vold i nære relasjoner, for eksempel gjennom Rød knapp-kampanjen, der jeg selv sitter i styringsgruppen og kampanjer i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Kripos. Vi kan aldri si at vi er i mål så lenge volden finnes – vi må intensivere arbeidet, sier Afsar.

- Synes du Horne i for stor grad sparker ballen over til dere?

— Det vil være uheldig hvis Horne med det hun sier vil skape skillelinjer og snakke om «oss og dem.» Vi må være på samme lag og samarbeide. Myndighetene må også på banen og støtte organisajonene i å utføre et arbeid vi allerede er i gang med. Det viktigste er å ha fokus på dem som er utsatt for vold, sier Afsar.

Ikke treffe ansiktet

Abid Raja er helt uenig. Han mener at de som avviser volden har en religiøs dimensjon, underslår fakta. Han sier at flere islamske kilder viser aksept for å disiplinere barn med vold og forklarer forutsetninger og metoder for hvordan den skal utøves.

— Islam gir rom for vold mot kone og barn. Det er det kilde etter kilde på. Folk kan bare google dette selv.

Raja nevner islamske nettsteder som ummah.com, islamqa.info og Peace Propagation Center (PPC) en organisasjon som driver islamsk misjonering og veiledning. Det vises til en fatwa fra Hadhrat Mufti Kafaayatullah om at det er tillatt å disiplinere et barn ved å slå det så lenge man unngår å treffe ansiktet og sensitive deler på kroppen, så lenge man ikke etterlater sår, bruddskader eller indre skader.

PPC sier at profeten Mohammed uttalte «lær barna dine å be når de er syv år, gi dem ris (lett) hvis de ikke ber når de er blitt ti år».

Islamqa.info skriver at forutsetningen for å rise et barn er det skal gjøres forsiktig (lett), ikke være smertefullt, ikke ødelegge hud, tenner eller bein. Man skal unngå ansiktet.

- Vi har et valg

Raja mener at norske muslimer må våge å snakke sant om problemene hvis de skal utvikle seg i moderne og moderat retning.

— At Koranen og islam gir rom for moderat vold mot ektefelle og barn, er ikke ensbetydende med at man må gjøre det. Vi har et valg, og min oppfordring er: Velg ikke-voldslinjen!

Han sier at vold mot kvinner og barn er et omfattende problem blant muslimer overalt - dels fordi religionen gir rom for det. Han mener mye kunne vært annerledes hvis imamer hadde vært klinkende klare på at denne volden er uakseptabel.

— Det finnes bare en moderne løsning på enhver voldsbruk, også den minimale symbolske, at det skal være helt ut uakseptabelt. Aksepterer man først moderat vold, har man allerede begått overgrepet, sier Raja.

Definisjoner:

Innvandrere: Aftenposten bruker SSBs definisjon. Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Innvandrerbakgrunn: Samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

 • Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. - Han sa alltid at han elsket oss når han slo. «Si at du elsker pappa!»

 2. Det er torsdag. Syv nye saker om vold mot barn har havnet på Stovner-politiets bord i løpet av uken.

 3. Voldsforskere vet lite om hvorfor så få etnisk norske dømmes for barnevold

 4. Søstrenes advokat: - Alle alarmklokker burde ha ringt

 5. Reagerer sterkt på den høye andelen voldsutøvere med innvandrerbakgrunn

Les mer om

 1. Vold mot barn