Norge

– Det finnes ikke noen standardoppskrift for hvordan man skal reagere i en voldtektssituasjon

Erfaren bistandsadvokat mener meddommere har for liten kunnskap om overgrep.

Den erfarne bistandsadvokaten Hege Salomon reagerer på frifinnelsen av en voldtektstiltalt gutt.
  • Ørjan Torheim
  • Per Lindberg
  • Christian Nicolaisen

Bergens Tidende skrev torsdag om voldtektssaken fra 2015 i Bergen. En ung gutt hadde samleie med en jevnaldrende jente. Jenta gjorde motstand og sa nei, men gutten ga seg ikke.

  • Bakgrunn: Gutten hørte at jenta sa nei. Nå er han frifunnet for voldtekt.

Fagdommeren mente at gutten burde dømmes for voldtekt, men lekdommerne sa nei. Han ble dermed frifunnet.

– Kjempefortvilet

Etter det påståtte overgrepet sendte gutten en melding til jenta på Facebook. Der skrev han blant annet at hun sa nei og begynte å slå og dytte ham, men at han ga bare blanke faen.

I retten sa han at meldingen ble sendt fordi han ønsket å få jenta tilbake.

Hege Salomon har over 16 års erfaring som advokat, mest som bistandsadvokat i voldtektssaker. Salomon satt også i det regjeringsoppnevnte voldtektsutvalget.

Advokaten har lest dommen i voldtektssaken fra Bergen, og hun reagerer på det hun leser.

– Det er alltid vanskelig å uttale seg om en sak når man ikke har vært til stede i retten. Men ut fra det jeg har lest, og meldingen som gutten sendte, så vil jeg slutte at han visste at jenta ikke ville, og at han også har brukt makt for å få seksuell omgang med henne, sier Salomon til Bergens Tidende.

– Ingen standardoppskrift

– Det sentrale her er om han visste at han brukte makt for å oppnå seksuell omgang. Hvis meldingen han sendte gir uttrykk for det som hadde skjedd, fremstår det som merkelig at han ble frifunnet.

I retten nektet gutten for at Facebook-meldingen beskrev det som hadde skjedd, men sa han skrev det han trodde hun ville, i et desperat forsøk på å få henne tilbake.

I dommen heter det at meddommerne finner det lite troverdig at jenten skal ha kjempet imot ved slag, spark og dytting uten at dette ble hørt av andre i huset.

Salomon oppfatter dette som at meddommerne legger til grunn at jenta eventuelt burde ha gjort mer høylytt motstand.

– Det finnes ikke noen standardoppskrift for hvordan man skal reagere i en voldtektssituasjon. Derfor er det viktig at de som skal dømme i voldtektssaker har kunnskap om seksuelle overgrep og skadevirkninger. For eksempel at det ikke er uvanlig å stivne til litt. Jeg håper at meddommeres kunnskap om seksuelle overgrep blir styrket, slik at man får en større forståelse for fornærmedes reaksjoner, sier Salomon.

– Jusen må styre

Hun poengterer også at det i denne saken dreier seg om to som kjenner hverandre.

– Et slikt tillitsforhold kan gjøre situasjonen enda vanskeligere og mer belastende, sier Salomon.

Salomon vet at sympatier og antipatier ikke er fremmedord i rettssalen. Men hun påpeker at det er jusen som må styre.

– Man kan få sympati for en tiltalt, det vet jeg selv. Men det er viktig å få opplæring i at antipatier og sympatier, og det å synes synd på ikke skal virke inn på bevisbedømmelsen i en sak.

Andrea Voll Voldum (18) fra Lærdal havnet i norsk offentlighet etter den såkalte Hemsedal-saken.

Hemsedal-fornærmet: Provoserende

Andrea Voll Voldum (18) fra Lærdal havnet i norsk offentlighet etter den såkalte Hemsedal-saken. Der ble tre menn frikjent for å ha voldtatt henne, noe som vakte reaksjoner og skapte debatt om meddommeres makt i norske rettssaler.

Til Dagbladet sier hun at hun reagerer på at det er så stort sprik mellom legdommernes og fagdommerens syn.

– Jeg blir veldig provosert. Han innrømmer jo at hun sa nei, så hvorfor kan de ikke dømme ham da? Jeg skjønner ikke hva de tenker, sier Voldum til avisen.

Hege Falch er bistandsadvokat for jenta i saken fra Bergen:

– Hun er kjempefortvilet og sitter igjen med en opplevelse av at hun ikke ble trodd av retten. Hun håper dommen ankes, sier Falch.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken ytterligere.

Har ikke avgjort om dommen blir anket

Aktor i saken, statsadvokat Elisabeth Deinboll, sier hun trolig tar endelig stilling til ankespørsmålet neste uke.

– De vurderingene som mindretallet kommer med, samsvarer med mine, kommenterer hun kort, og sier seg dermed enig med fagdommeren som kom i mindretall.

BT har vært i kontakt med meddommerne som frifant gutten. Den ene dommeren skulle komme tilbake til oss. Den andre ønsket ikke kommentere saken utover at hun hadde tatt stilling til det hun hørte og så i retten og at avgjørelsen ble tatt på ære og samvittighet.

Det har ikke lykkes BT å få kommentar fra forsvarer Ivar Abrahamsen.

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. Bergen