Norge

Politivåpen skal ikke lenger være ladd

afp000748625-MYos62Fd37.jpg Foto: Ørn E. Borgen

Regjeringen har besluttet å forlenge politibevæpningen, men våpnene skal ikke lenger være ladd.

  • Ntb

Det var Dagbladet som først meldte dette onsdag.

Frem til nå har politiet båret pistol med ammunisjon i kammeret. Dette vil ikke lenger være gjeldende, bekrefter Politidirektoratet i en pressemelding.

Den midlertidige bevæpningen er forlenget frem til 10. desember 2015. De opplyser samtidig at det innføres en ny bevæpningsmodell der våpen og ammunisjon bæres adskilt.

I praksis betyr dette at politifolkene skal ha pistolen i et hylster på låret, mens magasinet skal oppbevares i et eget hylster på det andre låret, skriver avisen.

I år er det registrert 20 tilfeller av vådeskudd med politivåpen:

Les også

Anundsen må svare for vådeskudd

Politiet: Fremdeles høy beredskap

–Normalsituasjonen for politiet er å være ubevæpnet. Den nye ordningen representerer derfor også en heving av beredskap i forhold til normalsituasjonen. Ordningen vil ivareta en forsvarlig beredskap i lys av den aktuelle trusselsituasjonen. Ved den nye ordningen mener vi at vi fremdeles har en høy beredskap for å verne samfunnet og våre tjenestemenn, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Anundsen: Nødvendig å forlenge bevæpningen

I en pressemelding som kom onsdag ettermiddag, skriver justis— og beredskapsdepartementet at Poliitidirektoratet (POD)har foreslått en bevæpningsmodell der våpen og ammunisjon bæres adskilt.

"Basert på den faglige anbefalingen fra politiet, forlenges den midlertidige bevæpningen til 10. desember 2015. Bevæpningen innebærer at våpen og ammunisjon bæres adskilt, slik POD har foreslått", skriver departementet.

– POD har søkt om forlengelse av den midlertidige bevæpningen basert på trusselvurdering og fraværet av tilfredsstillende risikoreduserende tiltak. Jeg mener det er nødvendig å forlenge den midlertidige bevæpningen basert på PODs anbefaling. Jeg ser også frem til å motta PODs utredning av elektrosjokkvåpen som risikoreduserende tiltak, sier Anders Anundsen (FrP), justis- og beredskapsdepartementet.

Det var 21. november i fjor at norsk politi for første gang ble gitt en midlertidig bevæpningsordre. Bakgrunnen var en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og det nyopprettede Felles Kontraterrorsenter, som er et samarbeid mellom PST og Etterretningstjenesten. Ordren er fornyet flere ganger. (NTB/Aftenposten)

Les også

Vådeskudd på våpenrommet hos Tønsberg-politiet