Norge

Flest frifinnelser i voldtektssaker

Voldtektssaker ender med frifinnelse tre ganger så ofte som andre saker. Nå beordrer Riksadvokaten gransking av alle voldtektstiltaler fra de siste tre årene.

  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Normalt frikjenner domstolene på litt mindre enn én tiendedel av de tiltalepunkter de blir forelagt. Men i voldtektssaker er det annerledes. Tall Riksadvokaten har hentet fra politiets straffesaksregister, viser at mellom en fjerdedel og en tredjedel av alle voldtektstiltaler de siste årene er endt med frifinnelse. Dette bekymrer påtalemyndigheten, og nå har riksadvokat Tor-Aksel Busch besluttet å nedsette en egen arbeidsgruppe som skal granske samtlige saker som har vært oppe i 2003, 2004 og hittil i år.

Dobbeltsjekker.

— Vi er bekymret. Vi har over tid registrert at det er en forholdsvis høy frifinnelsesprosent i disse sakene. For forbrytelser totalt frifinnes det i 7-8 prosent av sakene, men når det gjelder voldtekt, viser statistikken frifinnelse i opp mot en tredjedel av sakene. Som påtalemyndighet skal vi stille de samme krav til bevis som det domstolene skal gjøre. Det betyr at når vi over tid får et utslag som dette, så må vi vurdere om det er vår påtalepraksis som må justeres, sier assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre.Arbeidsgruppen skal for det første dobbeltsjekke om disse tallene fra straffesaksarkivet virkelig stemmer. Deretter skal den gå inn i alt etterforskningsmaterialet i alle sakene for å undersøke kvaliteten på det arbeidet som politi og påtalemyndighet har gjort, og eventuelt foreslå forbedringer. Den skal også kikke nærmere på hvem det er som frifinner. I flere saker Aftenposten har gjennomgått fra de siste årene, er gjerningsmenn som er dømt i tingretten blitt frifunnet av juryen i lagmannsretten.- Dersom det viser seg at misforholdet virkelig er så stort som det ser ut til, kan det da tenkes at påtalemyndigheten må heve terskelen for når det skal tas ut tiltale for voldtekt?- Det er ett mulig utfall, ja. Vi kan vanskelig over tid fortsette med en praksis som leder til frifinnelse i en stor del av sakene, sier Jahre.

Flere henleggelser.

Dersom påtalemyndigheten strammer inn på hva som skal til for å ta ut tiltale for voldtekt, vil resultatet bli at enda flere saker enn i dag henlegges. Dette kommer etter at politi og påtalemyndighet de siste årene jevnlig har fått kritikk for at for mange voldtektssaker henlegges.- Vi vil hele tiden arbeide for å forbedre både etterforskningen og påtalemyndighetens arbeid i retten. Men det kan nok se ut til at det i disse sakene er uenighet mellom domstolene og påtalemyndigheten om bevisbedømmelsen, sier Jahre.

Les også

  1. - Jeg vet ikke om det var verdt det