Norge

Redningsselskapet anmeldt for lovbrudd

Datatilsynet anmeldte i dag Redningsselskapet til politiet for flere brudd på personopplysningsloven.

  • Kristjan Molstad

Les hele Datatilsynets rapport her!

Et tilsyn gjennomført den 24.august avslørte at ledelsen i selskapet har søkt gjennom e-posten til flere medarbeidere, ifølge en pressemelding fra Datatilsynet.

Tilsynet mener at dette ble gjort uten tilstrekkelig vurdering av om innholdet i epostene var jobbrelatert eller av privat karakter. Ledelsen skal dessuten ha gått gjennom de såkalte "backup"-filene og kontrollert epost som allerede var slettet. Også tillitsvalgtes e-post skal ha blitt sjekket.

Ved siden av å anmelde forholdet til politiet har Datatilsynet varslet flere pålegg til Redningsselskapet. Først og fremst må selskapet rydde opp i sine interne rutiner når det gjelder epost og personvern. Redningsselskapet har fått frist til 15. oktober på å komme med eventuelle innvendinger mot rapporten og de varslede påleggene.

Lenge urolig

Saken har røtter tilbake til høsten 2004, da personalsjefen i Redningsselskapet ble avskjediget. Senere fikk også to andre ved hovedkontoret, samt fire regionsledere sparken. Dette førte til omfattende uro innad i selskapet, og flere rettssaker som fortsatt pågår.

I sommer ble det kjent at Redningsselskapets generalsekretær Monica Kristensen Solås hadde engasjert et eksternt firma til å gjennomgå 37.000 e-poster som kunne knyttes til seks-syv medarbeidere i selskapet som hun ikke hadde hatt tillit til. Det var ikke innhentet tillatelse til dette fra Datatilsynet, og det skjedde ifølge de ansatte uten at de var informert.

Etter denne gjennomgangen ble flere ansatte kalt inn på teppet og konfrontert med eposter som ledelsen oppfattet som tegn på illojalitet. en skipper med 18 års fartstid i selskapet, nektet å godta en advarsel etter at han hadde sendt en epost med krass kritikk av Monica Kristensen Solås til kolleger. To uker senere ble han omplassert fra R/S "Erik Bye" i Nord-Troms til en tomannsskøyte i Drøbak.

For bare tre uker siden ble Redningsselskapets organisasjonssekretær i Tromsø, Lin Einarsdóttir plutselig utestengt fra sitt kontor. Da hun skulle innom jobb etter noen fridager, møtte Einarsdóttir på selskapets organisasjonssjef Siri Willadsen, revisor Terje Theodorsen og Anne Kristiansen, som er sjefsekretæren til generalsekretær Monica Kristensen Solås.

Låsene på kontoret var byttet ut, og Einarsdóttir fikk ikke slippe inn. I stedet ble hun innkalt til oppsigelsesmøte.

Ikke overrasket

— Politianmeldelsen er tragisk, men kommer ikke overraskende på oss, sier Tor Hærhe til Aftenposten.no. Han er nestleder i fagorganisasjonen Lederne, der et tyvetall ansatte i Redningsselskapet - deriblant flere oppsagte regionsledere - er medlemmer.

Les hele Datatilsynets rapport her!

Les også

  1. Skjerper reglene mot epost-snoking

  2. E-snoking og epostbeviser

  3. Tilsyn mot e-snoking

Redningsselskapet ved generalsekretær Monica Kristensen Solås er politianmeldt for flere brudd på personopplysningsloven.