Ukrainsk jernbane hadde høyere punktlighet enn den norske

Januar har så langt vært en krisemåned for norsk jernbane. Tall fra krigsherjede Ukraina viser at togtrafikken der har vært mer punktlig enn på de samme dagene i Norge.

Ukrainske togsett på hovedjernbanestasjonen i Kyiv.

Bane Nors egen punktlighetsstatistikk viser at 82,8 prosent av togene har vært punktlige så langt i 2023.

Det er langt under målet Bane Nor selv har satt: 90 prosent av togene skal være i rutei ruteFor godstog og langdistansetog er grensen for «i rute» satt til 5:59 minutter fra opprinnelig rutetid. For øvrige persontog er den 3:59 minutter..

Trenden er en fortsettelse av et dårlig 2022. Heller ikke da klarte Bane Nor å nå sine egne punktlighetsmål.

I rushtrafikken i Oslo, når flest er på reisefot, er det spesielt svake tall. Hittil i januar har mer enn hvert fjerde tog vært mer enn 4 minutter forsinket.

Januar har vært preget av mange problemer med jernbaneinfrastrukturen. Signalfeil, feil med sporvekslinger og strømproblemer har skapt mange innstillinger og forsinkelser, spesielt på Østlandet.

En gjennomgang Aftenposten har gjort, viser at det er meldt om slikt trøbbel 16 av 23 dager hittil i år (se hele listen i faktaboksen).

Bare 5 av 23 dager hittil i januar har persontogtrafikken hatt en punktlighet på 90 prosent eller mer. Bane Nor bekrefter at punktligheten hittil i januar er langt lavere enn i fjor.

– I januar 2022 hadde vi en punktlighet på 90,6 prosent. Vi har dessverre startet året med flere feil og hendelser enn i fjor, og dette påvirker også punktligheten, skriver Sverre Kjenne i en e-post.

Han er direktør for Drift og teknologi i Bane Nor.

– Det har både vært flere feil på infrastrukturen og mer krevende vær, som begge deler dessverre har påvirket togtrafikken på starten av året, sier han.

– For persontog i Oslo i rushet, der flest passasjerer blir berørt, er punktligheten helt nede i 73 prosent. Er punktligheten ofte så lav her? Er det holdbart?

– Feil på infrastrukturen og krevende vær får større konsekvenser i rushtiden. Det er en klar sammenheng mellom antall tog og det vi kaller følgeforsinkelser. På Østlandet, spesielt i området rundt Oslo S, står det tett med tog på toglinjene.

Kjenne forklarer at følgekonsekvensene av trafikkstopp blir større i rushtiden, fordi da er det ekstra mange togavganger.

Dette budskapet er velkjent for togpendlere i Oslo-området.

Han skriver også at hver feil gir flere forsinkelsestimer nå enn for bare få år siden, fordi det kjører flere tog. Og togene kjører stort sett på den samme infrastrukturen. Det gir også mer slitasje, og flere tog blir påvirket når noe skjer.

– Det som er felles for mange av feilene, er at de skjer på gamle infrastrukturanlegg. Vi har for eksempel hatt en del hendelser med de strømførende ledningene til togene (kontaktledninger) som vi ønsker å fornye, sier han.

Utkonkurreres av Ukraina

I Ukraina er over 300 jernbanearbeidere så langt drept i Russlands angrepskrig mot landet.

Russerne har angrepet jernbaneinfrastruktur og strømnettet. Strømutfall gjør at elektriske lokomotiver må byttes ut med diesel- eller damplokomotiver.

Likevel har det ukrainske jernbaneselskapet Ukrzaliznytsia klart å holde trafikken i gang. Ledelsen for den ukrainske jernbanen har også lagt ut punktlighetsstatistikk for enkelte dager i januar.

  • 8. januar var 95 prosent av alle avganger i Ukraina i rute. I Norge var det samme tallet 83,6 prosent.
  • 12. januar var 95 prosent av alle avganger i rute. Samme dag var punktligheten på jernbanen i Norge 84,4 prosent.
  • 15. januar var mellom 96 og 97 prosent av togene i rute. Samme dag hadde Bane Nor en punktlighet på 93,9 prosent. Det var en sjelden god dag for norsk jernbane.

Ukrzaliznytsias informasjonsavdeling sier til Aftenposten at de regner tog som ankommer innenfor 5 minutter fra ruteplan, som «i rute».

Et utbombet tog etter et russisk angrep i Chaplyne i august.

Bane Nor anser et tog som punktlig om det ankommer endestasjonen mindre enn 4 minutter etter oppsatt tid for lokal- og intercitytog. Langdistanse- og utenlandstogene er i rute om de er mindre enn 6 minutter forsinket til endestasjonen.

Aftenposten har forelagt forskjellen mellom deres egne punktlighetstall og de ukrainske for Bane Nor.

Kjenne understreker at Bane Nor er glad for at den ukrainske jernbanen klarer å levere et stabilt jernbanetilbud, gitt prøvelsene landets innbyggere står i.

– Generelt er det viktig å være klar over at selv om noen av utfordringene med jernbanen er felles på tvers av landegrensene, er det også mange ulikheter som topografi, klima og ikke minst investeringstakt, sier Kjenne.

Ukrzaliznytsia drifter rett i underkant av 20.000 kilometer jernbane. Det norske jernbanenettet er cirka 4200 kilometer.

– Det norske jernbanenettet skiller seg fra mange andre ved at det i stor grad er enkeltsporet og er bygget i «stjerneform» ut fra Oslo. Derfor har vi ikke samme muligheter som andre land for omkjøring av togene når feil oppstår, sier han.