Flere innlagt med influensa enn med covid-19

Covid-19, influensa og RS-viruset herjer i Norge. Antallet som er innlagt på sykehus med luftveisinfeksjoner øker.

Ullevål sykehus er blant de sykehusene som har hatt mange innlagte med luftveisproblemer. Bildet er tatt under Aftenpostens besøk på sykehuset i desember.

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Det opplyser FHI i sin siste ukesrapport.

Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.

Flere land, inkludert de nordiske, opplever samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene. I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien.

Epidemiene ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren. Sykehusene og kommunene må derfor være beredt på mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver FHI.

Mange sykehus har innført en eller annen form for beredskap. Både fordi det er mange pasienter med luftveissykdommer og fordi mange sykehusansatte er syke.

Det kan innebære at planlagt behandling blir utsatt.

Influensa økte svært raskt frem mot jul

Forekomsten av influensa økte svært raskt frem mot jul, men ikke like raskt i romjulen, melder FHI. Influensavirus A (H1N1) dominerer på landsbasis.

Helsemyndighetene følger spesielt med på H1-virusene fordi «de har flere
mutasjonsendringer som gjør at viruset i større grad kan unngå immunitet».

Det har vært en kraftig økning i influensainnleggelser de siste ukene til et meget høyt nivå, skriver FHI i sin siste ukerapport.

– Vi kan ennå ikke si om vi er nær toppunktet eller hvor omfattende utbruddet blir. Utbruddet kan utvikle seg forskjellig i de ulike delene av landet, heter det i rapporten.

Epidemien av RSV-infeksjoner fortsatte også å øke gjennom julen med flest innleggelser hos barn under fem år.

Covid-19-epidemien er på et høyt, stabilt nivå. Det var færre sykehusinnleggelser siste uke, men det er for tidlig å si om dette er en reell nedgang, ifølge FHI.

Antallet covid-19-assosierte dødsfall var 88 i uke 51 og 80 i uke 52. Det er en liten nedgang siden uke 50, da 93 døde. Men antallet for siste uke forventes oppjustert.

Helsemyndighetene har hatt forhåpninger om at medisinen Paxlovid skulle kunne hjelpe flere som er sårbare for alvorlig forløp av covid-19. Men bruken av medisinen har til nå vært beskjeden.

566 resepter er skrevet ut, i tillegg til at 100 behandlinger er rekvirert til sykehjem og 1200 er blitt distribuert til sykehusene.

– Det er altfor tidlig å si noe om effekten av Paxlovid i Norge, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen ved FHI. Medisinen har vært godkjent for bruk i Norge siden 8. desember.

Medisin for influensa «svært lite tilgjengelig»

FHI skriver i sin rapport at Tamiflu, en medisin som brukes mot influensa, er «svært lite tilgjengelig».

Årsaken er ifølge Legemiddelverket at to av de tre største apotek-grossistene er tomme for Tamiflu av den mest brukte styrken og ikke har bestilt tilstrekkelig fra produsenten.

Legemiddelfirmaet «Roche» som markedsfører Tamiflu i Norge, har tilstrekkelig Tamiflu (30 mg og 75 mg) på lager i Norge til å dekke flere måneders forbruk, skriver Legemiddelverket i en e-post til Aftenposten.

Grossistene har nå bestilt nye leveranser og Tamiflu 75 mg vil være på plass hos alle grossistene neste uke, opplyser Legemiddelverket.

Hold deg hjemme ved sykdom

FHIs smittevernråd til befolkningen er som følger.

  • Holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer.
  • Ha god hoste- og håndhygiene.
  • Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind.
  • Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind.
  • For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag.