Hun betalte selv for livsforlengende kreftmedisin. Nå blir den gratis for brystkreftpasienter.

Astrid Marie Nedregotten (36) samlet inn penger så hun kunne betale for en livsforlengende kreftmedisin på privat klinikk. Etter flere måneders venting har Beslutningsforum godkjent medisinen til bruk i det offentlige for pasienter med aggressiv brystkreft.

Astrid Marie Nedregotten hadde ikke tid til å vente og startet behandling på en privat klinikk med en medisin som kan forlenge livet hennes.

– Jeg visste ikke om jeg skulle begynne å le eller grine, sier Astrid Marie Nedregotten. Hun har knapt sovet siden hun i natt leste at medisinen hun har ventet på i over et år, ble godkjent av norske myndigheter.

Nedregotten har brystkreft med spredning og har vært aktuell for den livsforlengende medisinen Enhertu, men medisinen har ikke vært godkjent til bruk ved norske sykehus.

I høst har Nedregotten derfor selv betalt for medisinen med sparepenger og penger fra en spleis-innsamling. Medisinen har hun fått på en privatklinikk.

– Jeg hadde ikke tid til å vente, sier hun til Aftenposten.

Ekstra møte

Kreftmedisinen har vært til vurdering hos Beslutningsforum siden i vår. I går hadde de et ekstra møte, der de bestemte at legemiddelet blir tilgjengelig for norske pasienter.

– Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet og kan innføre dette legemiddelet til behandling av brystkreft i andrelinje, der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft.

Det sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse vest.

Beslutningsforum, som er organet som vurderer nye og dyre behandlinger, har fått kritikk for å jobbe for sakte.

I dag skriver de at grunnen til det ekstra møtet, var fordi saken om Enhertu nesten var i mål sist møte, og at de ville skynde seg.

– Når det nå kom en avtale på plass så raskt etter forrige møte, ville vi behandle den med en gang, slik at pasientene får tilgang til behandlingen så raskt som mulig, sier Bryne.

– Dør i køen

Brystkreftforeningen er svært glad for godkjenningen, men mener den kommer altfor sent. Medisinen var første gang oppe til vurdering i Beslutningsforum i november i fjor.

– Brystkreftpasienter i Norge har ventet på Enhertu i evigheter. Det skal ikke måtte ta så lang tid at disse kvinnene dør i køen mens de venter, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Det anslås at om lag 70 pasienter vil være aktuelle for den nye behandlingen hvert år i Norge.

Utne mener Beslutningsforum må jobbe raskere med vurdering av nye livsforlengende medisiner.

– Her er det en uskyldig tredjepart, pasientene, som må lide som følge av tautrekkingen mellom Beslutningsforum og legemiddelselskapene, mener hun.

Utne mener ventetiden skaper et todelt helsevesen, der kvinner gjør som Astrid Marie Nedregotten og kjøper medisinen privat mens de venter.

– Det viser hvor vanskelig situasjon disse kvinnene er i. De med uhelbredelig kreft har ikke tid til å vente.

Styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen mener godkjenning av medisinen kom sent.

Takknemlig

Astrid Marie Nedregotten er glad for at andre kvinner i samme situasjon får tilgang på medisinen gjennom det offentlige fra 15. november.

– Jeg er veldig glad for at andre får denne muligheten.

Hun har fått tre doser av medisinen og CT-bilder har vist at svulstene har krympet, men hun har også fått en alvorlig bivirkning av medisinen. Det betyr at det er uklart om hun vil få en ny dose av medisinen.

– Jeg skulle ønske medisinen hadde blitt godkjent tidligere. Men jeg er veldig takknemlig for all støtten jeg fikk, som ga meg muligheten til å begynne på den, sier Nedregotten.