Birgitte-saken: Dette er planen i retten

12 uker er satt av til rettssaken mot den drapstiltalte 52-åringen, men ifølge kjøreplanen kan saken tas opp til doms allerede etter uke åtte.

27 år etter at Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy, er en 52 år gammel karmøybu tiltalt i saken. Han nekter enhver befatning med det brutale drapet.

(Stavanger Aftenblad): Rettssaken mot Karmøy-mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag 7. november. Her vil 52-åringen møte sammen med sine forsvarere, advokatene Stian Kristensen og Stian Bråstein. Når rettens administrator, tingrettsdommer Arne Vikse, spør tiltalte om han erkjenner straffskyld, vil 52-åringen svare nei.

Han har hele tiden nektet enhver befatning med det 27 år gamle drapet.

Statsadvokat Nina Grande, konstituert statsadvokat Thale Thomseth og politiinspektør Unni Byberg Malmin skal føre saken for påtalemyndigheten, skriver Aftenbladet.no.

Uke 1

Nylig ble bevisoppgaven sendt til rettens aktører. Av denne fremgår hvordan rettssaken er tenkt gjennomført.

De to første dagene går med til innledningsforedrag. Aktoratet vil i sitt innledningsforedrag i korte trekk gjennomgå saken og si noe om hvilke bevis som skal føres. Helt sentralt blir det mye omtalte DNA-beviset – et Y-kromosom som ble funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse.

Et Y-kromosom påvist på Birgitte Tengs strømpebukse, blir etter alt å dømme det sentrale beviset mot 52-åringen. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen.

Onsdag og torsdag er satt av til tiltaltes forklaring. Om han ikke ønsker å forklare seg, er dette noe han kan nekte. Det er en av tiltaltes rettigheter.

Fredagen er rettsfri, slik de fleste fredager vil bli under rettssaken.

Uke 2

I tillegg til å få anledning til å forklare seg fritt, vil rettens aktører stille spørsmål til 52-åringen mens han sitter i vitneboksen. Når hans forklaring er ferdig, er det satt av tid til redegjørelse for etterforskningen som ledet frem til tiltalen.

Advokat Stian Kristensen. Her i forbindelse med et fengslingsmøte mot den nå tiltalte 52-åringen.

Senere denne uken vil flere som kjente Birgitte Tengs bli ført som vitner. Det vil også bli bevisførsel rundt mulige kontaktpunkter for DNA.

Det er enighet om at Y-kromosomet som er funnet på strømpebuksen, tilhører tiltalte. Forsvaret vil forsøke å så tvil rundt hvordan tiltaltes DNA havnet der. Påtalemyndigheten mener at DNA-et er avsatt i forbindelse med en voldelig handling – drapet. I flere fengslingskjennelser mot 52-åringen har Sør-Rogaland tingrett sagt seg enig i dette.

Uke 3

Uke 3 byr på mer bevisførsel rundt mulige kontaktpunkter for DNA. Hvor flyktig er et Y-kromosom? Hvor lett kan det smitte? Dette er spørsmål tiltaltes forsvarere har jobbet mye med etter at deres klient ble pågrepet i september i fjor.

Torsdag 23. november skal rettens aktører på befaring. Birgitte Tengs ble funnet i et skogholt ved Gamle Sundvegen på Karmøy, bare noen hundre meter fra sitt hjem.

Denne uken blir det også lagt frem en del kriminaltekniske undersøkelser fra åstedet.

Torsdag 23. november blir det befaring.

Uke 4

Denne uken er det mandagen – mandag 28. november – som er rettsfri. Dagen etter starter med gjennomgang av obduksjonsrapporten.

12 uker er satt av til rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett, men etter planen skal forhandlingene være ferdige etter åtte.

Resten av uken er satt av til DNA-analyser som er gjort gjennom årenes løp i Birgitte-saken.

Uke 5

Mandagen er satt av til sakkyndige som skal forklare seg om DNA-funnet på strømpebuksen. De vil blant annet snakke om metoder som er brukt og om hvor sterkt funnet er.

Tirsdag føres Asbjørn Rachlew, en av Norges og Europas fremste eksperter på politiavhør, som vitne. Flere ganger har den tidligere drapsetterforskeren kritisert avhørsteknikken som ble brukt på Birgitte Tengs' fetter. Teknikker som ledet til at fetteren feilaktig tilsto drapet. Tilståelsen ble senere trukket.

Flere polititjenestemenn vil også føres som vitner, før bekjente av tiltalte vil ta plass i vitneboksen. Blant annet skal det beskrives for retten hvordan 52-åringen kjørte. Hans seksualitet vil også bli et tema denne uken. Tiltalte er tidligere domfelt for seksualisert vold.

Uke 6

Deler av rettssaken mot 52-åringen vil gå for lukkede dører. Dørene lukkes blant annet når to tidligere samboere av tiltalte skal vitne mandag 12. desember. Det konkluderer Haugaland og Sunnhordland med i en fersk kjennelse.

Denne uken skal også den nevnte fetteren vitne. Fetteren, som fremdeles kjemper for å få omgjort den sivilrettslige dommen hvor han er dømt til å betale erstatning til sin onkel og tante for drapet, bestemte seg nylig for å stille i rettssalen. Han frykter spekulasjoner om han uteblir. Hans forsvarer, Arvid Sjødin, har varslet at han vil være til stede når klienten sitter i vitneboksen.

Naturlig nok vil det denne uken også bli foretatt en gjennomgang av tidligere etterforskning av drapet. Blant annet av Kripos' Cold Case-gruppe sitt arbeid.

Torsdag vil det bli ført vitner som kan si noe om observasjoner i Kopervik-området kort tid før Birgitte Tengs ble drept.

Uke 7

Den samme vitneførselen fortsetter mandag 19. desember. Dagen etter vil politifolk forklare seg om åstedet.

Fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, vil være til stede i retten når klienten skal vitne. – Han skal ikke være der alene, sa Sjødin da Aftenbladet omtalte saken.

Onsdagen og torsdagen er satt av til bevisførsel rundt andre moduskandidater. Flere av dem mangler også alibi for drapsnatten.

Uke 8

Mandag 2. januar 2023 er rettsfri. Tirsdagen er det de rettspsykiatrisk sakkyndige som skal legge frem sine funn. Det er gjennomført en full judisiell observasjon av 52-åringen.

Psykologen og psykiateren som gjennomførte undersøkelsene, har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig. Dette betyr at han kan straffes om retten finner ham skyldig. Til slutt er det imidlertid retten som skal avgjøre også tilregnelighetsspørsmålet.

Etter dette er det satt av tid til dokumentasjon.

Om alt går etter planen, vil så aktoratet holde sin avslutningsprosedyre. Det er i denne det vil bli lagt ned påstand om straff. Strafferammen for drap er 21 års fengsel.

Advokat John Christian Elden er sammen med advokat Erik Lea bistandsadvokat for Birgitte Tengs’ foreldre.

Når påstand er lagt ned, er det bistandsadvokatene – advokatene John Christian Elden og Erik Lea – sin tur. Deretter er det forsvarernes avslutningsprosedyre.

Helt til slutt vil tiltalte få anledning til å si noen avsluttende ord.

Om alt går etter planen, vil forhandlingene være over fredag 6. januar, og saken tas opp til doms.