Forsinket behandling og mangelfull oppfølging. Tusener klager på fastlegeordningen.

Landets pasientombud har aldri fått så mange klager på fastlegeordningen som i fjor. Mange pasienter har rett og slett ikke en lege å gå til.

Pasientombud Jannicke Bruvik hører om fastleger som ikke får med seg pasientens beskrivelser, fordi legene har oppmerksomheten et annet sted. De glemmer avtaler, henvisninger må etterlyses. Empati, forståelse og omsorgsfull hjelp uteblir, sier hun.

En ung mann på 19 år kontaktet fortvilet pasient- og brukerombudet:

«Fastlegen min er borte, og det har kommet vikar. Vikaren kommer ikke før om tre uker og tar ikke imot timebestilling før om fem uker. Jeg er redd jeg er alvorlig syk, og har ikke råd til å betale privat lege.»

Les hele saken med abonnement