Politiets trusselvurdering: Svenske gjenger er blitt synlige i Norge

Mer kjøp av kriminelle tjenester, vold mellom gjenger og svenske gjengkriminelle. Her er politiets trusselvurdering for 2023.

Politidirektør Benedicte Bjørnland (i midten), Kripos-sjef Kristin Kvigne og Øko-krimsjef Pål Lønseth forteller om utvalgte kriminalitetstrusler med utgangspunkt i Politiets trusselvurdering for 2023..

I politiets trusselvurdering for 2023 står det om hvordan de tror særlige alvorlige kriminelle trusler vil utvikle seg. Truslene som omtales, velges ut etter hvor alvorlige de er. Man ser også på hvor omfattende kriminaliteten er i disse områdene og hvor veien går videre.

– God kunnskap om årsaker til kriminalitet og uønskede hendelser, er viktig for å forebygge dem, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i innledningen til trusselvurderingen.

Vurderingen er et viktig bidrag for å planlegge politiets arbeid fremover, ifølge Bjørnland.

Svenske gjengkriminelle og organisert kriminalitet

Årets vurdering vier ser blant annet på kriminelle nettverk og kriminelle gjenger. Når det gjelder sistnevnte, skriver politiet at denne kriminaliteten stort sett er knyttet til storbyer og det sentrale østlandsområdet.

I rapporten står det blant annet:

«Det siste året har aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord blitt synlig.»

– Det at vi ser et samarbeid mellom norske og svenske kriminelle, er bekymringsfullt. Svenske gjenger har en bekymringsfull voldskapasitet. Det gjør noe med dynamikken i norske gjenger, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Ifølge rapporten skal blant annet svenske gjengkriminelle ha utført voldsoppdrag i Norge.

– Når det gjelder gjengene på østlandsområdene, ser vi at uroen er preget av konfliktlinjer knyttet til kjøp og salg av narkotika og geografisk kontroll.

Rapporten beskriver at markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester har fått økt utbredelse. Dette er fordelaktig for etablerte kriminelle.

I rapporten står det også at flere bakmenn og sentrale aktører innen organisert kriminalitet styrer virksomheten fra utlandet.

Det står blant annet også:

«Det er meget sannsynlig at kriminelle nettverk som styres av aktører i utlandet vil dominere markedet for innførsel av narkotika.»

Dette sier politiet om kriminalitetsbildet 2023:

I rapporten står det blant annet at:

  • markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester har fått økt utbredelse blant kriminelle nettverk.
  • flere bakmenn og sentrale aktører innen organisert kriminalitet styrer virksomheten i Norge fra utlandet.
  • politiet forventer alvorlige voldshendelser med potensielt dødelig utfall på grunn av interne gjengoppgjør i 2023.
  • aktiviteten fra svenske gjengkriminelle i Norge er blitt mer synlig.
  • flere kriminelle MC-gjenger ser ut til å være på fremmarsj.
  • løsepengevirus rettet mot bedrifter og virksomheter er ansett som den største kriminelle trusselen mot IKT-sikkerhet.
  • vold begått av personer med alvorlig psykiske lidelser er en vedvarende alvorlig trussel. Dette gjelder for alle politidistrikter i landet.
  • at det kan bli flere bedrageri og hvitvasking med utspring i kryptovaluta.
  • de ser flere lovbrudd i leveringsbransjen. Svart arbeid og flere andre økonomiske lovbrudd med mer. Budet er ofte organisert som enkeltmannsforetak, som gjør ansvaret for utsender mindre, ifølge Økokrimsjefen Pål Lønseth.

– Komplisert

Politiet mener at krigen i Ukraina har komplisert trusselbildet på nett. Likevel skriver de at den foreløpig har i liten grad påvirket kriminalitetsbildet i Norge.

Høy norsk økonomisk velstand gjør Norge til et fortsatt attraktivt mål for ulike kriminelle aktører, ifølge trusselvurderingen.

– Vi forventet at kriminelle nettverk som styres fra utlandet, vil dominere markedet for innførsel av narkotika, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Politiet tror også at vold fra personer med alvorlig psykiske lidelser vil skje hyppigere fremover. Dette kan eksempelvis ramme partner, familie, personer i det offentlige rom eller offentlig ansatte, ifølge Kripos-sjefen.