Mann døde av underernæring på Haukeland

Haukeland universitetssykehus får krass kritikk for mangelfull behandlingen etter at en rusmisbruker døde på medisinsk avdeling.

Haukeland sykehus avviser at pasienten fikk mangelfull pleie fordi han var rusmisbruker.
  • Torunn Aarøy

I en avgjørelse fra fylkeslegen i Hordaland beskrives det hva som skjedde da mannen ble innlagt på Medisinsk avdeling på Haukeland høsten 2015.

Fylkeslegen reagerer sterkt på behandlingen han fikk.

Konklusjonen er at mannen i 50-årene ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver BT.

Fikk ikke rask nok hjelp

Mannen hadde flere helseproblemer da han ble lagt inn på Medisinsk avdeling og gastromedisink avdeling. Han hadde problemer med å spise på grunn av en innsnevring i spiserøret som stadig ble verre.

Dette fikk han startet behandling for, men fylkeslegen mener tilstanden ikke behandlet raskt nok.

– Vi mener at situasjonen hans ikke ble tatt alvorlig nok og at sykehuset ikke handlet raskt nok. Undernæringen bidro i stor grad til dødsfallet, sier assisterende fylkeslege Karianne Flaatten.

Fikk regning på 60.000 kroner etter fødsel på Haukeland

Mannen var inn og ut av Haukeland i løpet fire måneder høsten 2015.

Haukeland varslet helsetilsynet om hendelsen etter dødsfallet. På bakgrunn av dette opprettet fylkeslegen i Hordaland tilsynssak med medisinsk avdeling på Haukeland.

– Sykehuset meldte ifra da dødsfallet kom uventet og plutselig, sier Flaatten til Bergens Tidende.

– En utsatt gruppe

Fylkesmannen i Hordaland legger nå denne saken ut på sine nettsider.«Underernæringen var ei sterkt medvirkende årsak til at han døydde på sykehuset etter nokre månadar», skriver de. Rusavhengiges helse er et nasjonalt satsingsområde.

Grunnen er at rusmisbrukere er en utsatt gruppe som har mange helseproblemer og i mindre grad enn andre oppsøker sykehus og andre helsetjenester.

30 leger tatt ut i streik på Haukeland

– Vi vet at rusmisbrukere er en pasientgruppe som medfører utfordringer for helsevesenet. Hos noen er det en varierende samarbeidsvilje og det er ikke like lett å følge opp en behandling. Til tross for det mener vi behandlingen kunne og burde vært bedre. Spesielt når det gjelder underernæringen, sier assisterende fylkeslege Karianne Flaatten.

Kunne ikke tvinge pasienter

– Vi kan nok kritiseres for at vi ikke målte blodsukkeret hos denne pasienten tidligere. Da pasienten døde tok vi blodprøve som viste at pasienten hadde svært lavt blodsukker, sannsynligvis som en følge av underernæring, sier Lars Birger Nesje, avdelingsdirektør ved Medisinsk avdeling på Haukeland.

Pasienten var kjent ved avdelingen over lengre tid og hadde fått ernæringstilskudd, men sykehuset hadde ikke myndighet til å tvangsbehandle ham.

– Tok pasient på alvor

– Pasienten hadde en livsstil som medførte en risiko. Dette med ernæring hadde legene snakket med pasienten om flere ganger, men vi kan ikke tvinge noen til behandling uten lovhjemmel. Dessverre ser vi ofte at denne pasientgruppen skriver seg ut når de har fått akutt hjelp, sier Nesje.

Det ble ikke tatt gastroskopi av pasienten. Dette mente sykehuset ikke var nødvendig. Tilstanden hans var kjent og behandlingen påbegynt.

– Vi tok denne pasienten på største alvor. Dette dødsfallet kom plutselig på oss. Derfor varslet vi også fra til Fylkeslegen og politiet, sier Nesje.

– Ikke nedlatende holdning

I tilsynsrapporten stiller fylkeslegen spørsmål ved avdelingens holdning til rusavhengige. Det reagerer Nesje på. Han understreker at Haukeland tar dette svært alvorlig.

– Nesten en fjerdedel av våre pasienter har rusrelatert sykdom. Det er en del av vår jobb og omsorg på sykehuset å ta oss av dem i ulike stadier. Vi kan ikke akseptere at fylkeslegen antyder at vi har en nedlatende og diskriminerende holdning til denne gruppen pasienter, sier Nesje.

Han vil derfor be om et møte med fylkeslegen i Hordaland.

– Vi tillegges holdningen som vi ikke kjenner oss igjen i. Jeg mener de her konkluderer på sviktende grunnlag, sier Nesje.