Ulv tok ytterligere 12 sauer i helgen – nå frykter bøndene «blodig beitesommer»

I helgen ble det funnet 12 nye sauekadavre. Trolig er det én ulv som har tatt over 110 sauer og lam den siste uken. Bøndene spår «blodig beitesommer» og departementet åpner for å bruke hund i jakten.

Flere av sauene fikk store skader etter at ulven gikk til angrep mens de beitet i Eina-allmenningen på Vestre Toten i helgen. Hvor ulven er nå, vet ingen – aller minst jegerne.

En av sauene i Eina-traktene kom gående med halve bogen oppspist og opphovnet hals og kjake etter ulvebitt. Det skal ha vært et ungt par som oppdaget den hardt skadede sauen lørdag. Sauen ble avlivet i likhet med flere andre som hadde fått alvorlige bittskader.

Syv sauer og lam ble funnet lørdag kveld og natt til søndag i Eina allmenning mot grensen til Akershus. Den første funnet ble gjort ved 21-tiden lørdag.

– Antallet vil nok stige, sier Ole Knut Steinset, rovviltmedarbeider i Oppland for Statens naturoppsyn.

Søket etter døde dyr ble avsluttet søndag kveld.

Søket avsluttet søndag kveld

I løpet av søndagen ble ytterligere fem skadede og døde dyr funnet. Siden skadene er et par dager gamle, blir det ikke satt i gang noe nytt fellingsforsøk på ulv nå. Man trenger ferskere skader for å kunne spore opp ulven.

I forrige uke ble det gjort forsøk på å felle ulven etter angrepet på 100 sauer i beiteområdene Hurdal og Gran Østås, på grensen mellom Akershus og Oppland.

– Det er dessverre umulig å si hvor ulven eller ulvene er nå – det blir spennende dager for bønder i området som har sluppet dyr på beite, sier Steinset.

Det er samlet inn DNA-prøver fra ekskrementer og hår for å finne ut om ulven kommer fra de norske eller svenske revirene og om det er flere enn én ulv.

Spår «blodig beitesommer»

«Feilslått ulveforvaltning fra våre politikere resulterer i blodig beitesommer» heter det i en pressemelding fra Norsk Almenningsforbund og Almenningene på Hadeland og Romerike. De krever nå at politikerne på Stortinget tar tak i saken og inviterer til pressekonferanse mandag.

Allmenningsområdene er bøndenes felleseide skogområder og eldgamle beiteområder, nå beiter ca. 20.000 sauer og nærmere 5000 storfe i områdene.

– Fordi miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter, får vi disse situasjonene nå. Det er helt uholdbart, sier allmenningsbestyrer Lars Olav Jensen.

– Dette er rent spekulativt, svarer statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Det settes nå inn «løs plotthund» i jakten på ulven. (illustrasjonsfoto)

– Som nål i en høystakk

Jensen påpeker at å jakte ulv om sommeren er som å lete etter nål i en høystakk, om vinteren kan jegerne bruke spor i snøen.

Han mener ulvestammen må være så «glissen» at det er plass til ulvene innenfor det vedtatte området.

– Dersom politikerne våre ønsker at vi skal ha en svensk-norsk ulvestamme, betyr det at man må overvåke stammen på en skikkelig måte. Er det mistanke om økning over et gitt antall, må det jaktes.

Jensen påpeker at det er altfor mye ulv i Värmland-Dalarne og i den norske ulvesonen nå. Ungulvene som derfor må ut, drar vestover.

– Så lenge man har en ulvestamme i Skandinavia, vil det kunne skje at ulven gjør skade på beitedyr, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Statssekretær: – Rent spekulativt, ulven er svensk

– Det er rent spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

– Erfaringsmessig er det ulv som utvandrer fra svensk side av grensen som står for de største skadene på sau i Norge. Det viser DNA-prøver.

Han påpeker at det er nettopp for å kartlegge dette nærmere at klima- og miljøministeren satte i gang radiomerking av ulv i vinter.

Kan de svenske «innvandrende» ulvene stoppes?

– Vi har bedt om dialog om felles forvaltning av ulv i grensetraktene, uten at svenskene har vært villige til det på det nåværende tidspunkt.

Setter inn løs plotthund i jakten

Lunde understreker at så lenge man har ulvestamme i Skandinavia, vil det kunne skje at ulven gjør skade på beitedyr.

– Men det er en dramatisk situasjon at over 100 sau er tatt av ulv. Derfor har vi også gitt tillatelse til at det brukes løs plotthund i jakten på ulven, sier han.

Plotthund er en hundetype som også kan ta andre dyr og statssekretæren sier at de derfor har vært restriktive til å tillate dette tidligere.

Sannsynligvis samme ulv

Statens naturoppsyns rovviltkontakt for Toten, Gjøvik og Land, Kjell Arvid Briskodden, var ute og lette etter sauekadavre natt til søndag.

– En av sauene hadde ulven tatt seg tid til å spise nesten helt opp. Det kan tyde på at den har vært i ro i området en tid, sier han.

Han mener ulven oppfører seg normalt til en ung og uerfaren ulv å være, selv om resultatet av jakten ser både tragisk og drastisk ut.

– Jaktinstinktet gjør at den prøver å ta så mange sauer og lam som den klarer, og det er ikke sikkert lammene prøver å løpe unna, sier han.

– Det er sannsynlig at det er den samme ulven som kom fra Hurdal og Gran på Hadeland og som har gått nordover til Toten.