11-åring drept på skoleveien: Ni måneders fengsel for bildrap

Lastebilsjåføren (39) som rygget over og drepte en 11-åring på skoleveien, er dømt til ubetinget fengsel.

Lastebilsjåføren rygget på gang- og sykkelstien uten å oppdage jenta som kom nedover på sykkel.
  • Per Annar Holm

Sjåføren hadde 350 meter fri sikt langs veien der jenta (11) kom syklende, men evnet likevel ikke å oppdage jenta med lilla og rød topp.

Det var 15. september i fjor den 32 tonn tunge lastebilen skulle tippe et lass jord på innsiden av gang- og sykkelstien ved Brattås skole på Nøtterøy.

– Brukte ikke ryggekamera

Lastebilen var helt ny og utstyrt med de mest moderne hjelpemidler, som ryggekamera og ferdskriver.

Tønsberg tingrett slår fast at sjåføren lot være å benytte utstyret:

«Problemet i saken er at sjåføren i praksis ikke har benyttet ryggekameraet, og han har dermed ikke forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade, slik han gjennom kameraet hadde mulighet til», skriver sorenskriver Dag Carlstedt.

Dette er hva sjåføren ville ha sett om han hadde brukt ryggekamera.

– Uaktsom og grovt uaktsom samtidig

Retten kritiserer yrkessjåføren for å ha vært uaktsom helt fra han svingte inn på gang- og sykkelveien og kjørte 53 meter, til ulykken var et faktum etter at han hadde rygget fem meter.

«Det er ekstra skjerpende at dette skjedde på et sted hvor det var flere omstendigheter som tilsa at sjåføren skulle ha utvist helt spesiell aktsomhet», skriver retten.

Erstatning 250.000 kroner

Ulykken skjedde klokken 08.09 om morgenen mens flere hundre barn var på vei til barnehagen og skolen på Brattås få hundre meter unna.

Strafferettslig sett mener retten at denne uaktsomheten ikke er grov, og satte straffen én måned lavere enn det politiadvokat Nina Magnussen Røed hadde lagt ned påstand om.

Når det gjelder erstatningsretten er beviskravene mildere, og her er retten kommet til at sjåføren har vært grovt uaktsom. Hver av foreldrene er tilkjent 125.000 kroner i erstatning.

Avventer eventuell anke

Advokat Christian Arnkværn forsvarte yrkessjåføren:

– Min klient er innforstått med at retten er enig med påtalemyndigheten med hensyn til skyldspørsmålet. Han mener imidlertid at straffen er for streng. Han vil i neste uke ta stilling til en eventuell anke, sier Arnkværn.

Tønsberg tingrett fant det skjerpende at yrkessjåføren i 2012 ble tatt for promillekjøring.

Nå mister han førerretten for motorvogn i fire år.