Norge

Stor mangel på fosterhjem og beredskapshjem

Behovet for fosterhjem øker i Norge, med 309 barn i kø. I tillegg er det akutt mangel på beredskapshjem flere steder, melder TV 2.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at i overkant av 11.500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge per i dag, mens 309 venter på å få plass i slike.

– Dette er ikke en situasjon vi er glad for. Vi bruker mye tid til å skaffe flere aktuelle familier og hjem for fosterbarn, sier seksjonssjef for fosterhjemsseksjonen i Bufdir, Unni Nygaard, til TV 2.

Det er også mangel på beredskapshjem, som er fosterhjem som står klar til å ta imot barn eller ungdom i en akutt situasjon. Etter en periode der, kan det være aktuelt å flyttes til fosterhjem, en institusjon eller hjem til foreldrene.

Et sted det er høyt press og behov er i Asker og Bærum. Ifølge Budstikka mangler det 30 beredskapshjem og 30 fosterhjem.

Les også

  1. Hun oppdaget blåmerker på seks uker gamle «Jakob». Så gjorde hun det få andre helsesøstre gjør.

Les mer om

  1. Fosterhjem