Norge

Høyesterett forkaster anken til jenta som er dømt for Vollen-drapet

Jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon på Vollen i Asker, nådde ikke frem med noen av sine anker for Høyesterett.

17-åringen er domfelt for drapet på miljøarbeider Anna Kristin Gillebo Backlund behandlingsenheten Små Enheter i Vollen i Asker i 2014. Bøe, Torstein / NTB scanpix

 • Tine Dommerud
  Journalist

Broren til den drepte, Amund Gillebo, er glad for at saken nå er over i rettsvesenet.

– Men det er ingen vinnere, bare tapere, i denne saken, sier han til Aftenposten.

Dommerne begrunner avgjørelsen der de ikke vil endre på forvaring blant annet med at det kan være en fare for gjentagelse av lignende handlinger.

Dermed opprettholdes dommen på ni års forvaring, med en minstetid på seks år. Den 17 år gamle jenta anket over både forvaringsspørsmålet, saksbehandlingen og lovanvendelsen.

Høyesterett forkastet enstemmig i sin dom torsdag anken hennes. Det betyr at 17-åringen blir sittende i forvaring.

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept da hun var på jobb som nattevakt i Asker i 2014. Privat

Høyesterett: Drapshandlingen var planlagt og utspekulert

Jentas advokater anket forvaringsdommen, men Høyesterett skriver i sin dom at drapshandlingen var godt planlagt og iverksatt på en utspekulert måte.

« ... må ha tenkt nøye gjennom hva hun skulle foreta seg, og hun viste sterk gjennomføringsevne og vilje», skriver dommeren.

Han viser til at jenta kunne avbrutt handlingen da nattevakten mistet bevisstheten, men at hun valgte å fullføre drapsforsettet.

Videre står det i dommen: «Etter mitt syn tilsier alle disse forholdene ved drapshandlingen – særlig planleggingen, gjennomføringsevnen og det spesielle motivet – en fare for gjentagelse av lignende handlinger.»

Under alle rettsforhandlingene er det kommet frem at jenta ved flere andre anledninger har begått eller forsøkt å begå straffbare handlinger. Hun har blant annet forsøkt å tenne på sengen til sin far og hans daværende samboer, og hun har truet en ansatt med en stor kniv.

– Ved vurdering av gjentagelsesfare skal det ogå legges vekt på om den domfelte tidligere har begått eller forsøkt å begå straffbare handlinger, skriver dommeren.

Etter dommen i Asker og Bærum tingrett juni 2015 ble det opprettet et eget ungdomsfengsel for jenta fra Bærum ved fengselet i Bergen. Det siste året har hun vært så syk at hun har vært innlagt på Sandviken sykehus store deler av tiden.

Jentas advokat, Cecilie Nakstad, frykter at 17-åringen blir en kasteball mellom psykiatriske sykehus og fengsel. Morten Holm

Jentas advokat, Cecilie Nakstad, synes det er synd at man velger å gi et barn forvaring.

– Forvaringsinstituttet er totalt uegnet for så unge mennesker. Det er uforutsigbart og ikke tilpasset barn og unge. Jeg kommer til å forsøke å forhindre at hun blir en kasteball i systemet mellom psykiatri og fengsel. Dessverre frykter jeg at det kommer til å bli utfallet, sier Nakstad til Aftenposten.

Avdødes bror, Amund Gillebo, sier familien har sett frem til å få dommen.

– Vi har ment at dommen fra tingretten, bekreftet i lagmannsretten, er riktig. Slikt sett er vi lettet for at dette er ferdig, og at det er kommet en rettskraftig dom.

Avdødes bror, Amund Gillebo, er glad for at saken er over i rettsvesenet. Dan P.Neegaard


Gillebo roser rettsvesenet og mener at saken har vært grundig belyst, med ekstra sakkyndige og grundig forarbeid fra politiet.

– Ønsker ikke at jenta skal være lengst mulig i fengsel

– Vi ønsker ikke at jenta skal være lengst mulig i fengselet, men vi mener at forvaring er riktig fordi hun, ifølge ekspertene, er så pass skadet at hun trenger lang tid med behandling før hun eventuelt er frisk nok til å slippe ut.

Familien til Anna Kristin har vært til stede hver dag i retten alle rettsinstanser. Broren legger ikke skjul på at det har vært en belastning å være i retten med alt det har medført.

– Hele rettsgangen, forberedelser, arbeid sammen med bistandsadvokat, kommunikasjon med medier og det å være til stede og aktiv i rettssalen har vært tungt, sier han.

Lever med tapet hver dag

Amund Gillebo legger ikke skjul på at det har vært vondt og vanskelig å høre hva som skjedde med søsteren.

– Vi lever med tapet av Anna Kristin hver dag. Man blir på en ekstra sterkt måte minnet på det tragiske, absurde og vonde når man sitter i en sal og hører hva som har skjedd. Men vi er heldige som har det ressystemet i Norge som vi har, der pårørende fra begge parter ble lyttet til.

Broren: Bare tapere i denne saken

Familien til avdøde er tett og sammensveiset.

– Vi er en stor familie, men bearbeiding av et slikt tap er individuelt. Den nære kretsen rundt Anna Kristin er på ulike steder. Det er fremdeles uforståelig at hun ikke er til stede. Det er bare tapere i en slik sak, vi opplever oss ikke som vinnere. Men rettsstaten måtte komme til en avgjørelse.

 1. Les også

  Vollen-drapet: 17-åringen dømt til ni års forvaring

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Drap
 2. Asker
 3. Høyesterett
 4. Rettsstaten
 5. Sandviken

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Få dager før Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på jobb, fullførte hun boken som kommer nå.

 2. KOMMENTAR

  Tingretten avviser rettspsykiaternes konklusjoner | Inge D. Hanssen

 3. NORGE

  Dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand

 4. NORGE

  Aktor: – Kaldblodig, rått og følelsesløst

 5. NORGE

  Martine-drapet i London: Familien stevner etterlyste Farouk Abdulhak for retten

 6. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?