Norge

Nå er det nesten umulig for folk uten rike foreldre eller arv å kjøpe leilighet i Oslo

Nå hjelper det ikke med fet lønn og egenkapital hvis du vil kjøpe leilighet i Oslo.

  • Torgeir Strandberg
    Torgeir Strandberg
    Journalist

Boligprisene steg 2,6 prosent i Oslo i januar og er opp over 23 prosent det siste året. Det sa Eiendom Norge

Nå har markedet passert punktet hvor det er mulig for godt betalte mennesker å kjøpe egen bolig.

Se hele reportasjen i toppen av saken.

Aftenposten fikk DNB til å utarbeide en oversikt over kvadratmeterprisen på små leiligheter i de forskjellige områdene i Oslo. Kvadratmeterprisen på små leiligheter er betraktelig høyere enn store.

Med utgangspunktet i gjennomsnittslønnen til en nordmann i 2015 pålydende 518100 kroner, har du ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo, med mindre du har betraktelig egenkapital fra før.

Bryter både med høyre- og venstresiden

Jardar Sørvoll, som forsker på konsekvenser av boligmarkedet, peker på flere problemer knyttet til prisgaloppen.

Han sier også at boligmarkedet bryter med sosialdemokratiske honnørord som «rettferdig fordeling» og «politisk styring».

– Prisveksten er heller ikke forenelig med liberale forestillinger om prestasjonsbaserte belønninger, sier Sørvoll.

Det at man trenger arv eller kapital fra foreldre, vil skape sosiale forskjeller på sikt. Det er også hemmende for markedet hvis mye av kapitalen er knyttet opp i bolig.

Lønnsoversikten for 2016 ble publisert etter utregningen opp mot boligmarkedet var gjennomført.

Oversikten viste den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet.

Les mer om

  1. Video: Bolig
  2. Boligmarkedet
  3. Kapital
  4. Arv
  5. Foreldre