Økt innvandring krever flere politifolk

I dag overleveres bemanningsrapporten "Politiet mot 2020" til justisministeren. Det sterke innvandrerfokuset i rapporten gjør at politidirektør Ingelin Killengreen er redd for å bli misforstått.

Prislappen for 3700 nye politiansatte frem til 2020 er i overkant av 2,5 milliarder kroner.

Det er ventet at innvandringen til Norge vil eksplodere i årene som kommer. Fra 460 000 innvandrere i dag til 1 050 000 i 2020. To tredjedeler vil komme fra vestlige land, de øvrige vil komme fra den tredje verden og tidligere østblokkland utenfor EU.Politidirektør Ingelin Killengreen overleverer i dag den omfattende bemanningsrapporten "Politiet mot 2020" til justisminister Knut Storberget. Der hevder hun at det er behov for 2700 flere politifolk og 1000 sivilt ansatte de neste 10— 12 årene. Og politidirektøren er optimistisk. Hun tror politikerne vil gi henne de mannskapene hun ber om.

Vil ikke misforstås.

Med det sterke innvandrerfokuset i rapporten er politidirektøren redd for å bli misforstått. Hun presiserer at behovet for flere politifolk er knyttet til befolkningsveksten, ikke til hvilken del av befolkningen som vokser. For henne er det viktig å få frem at innvandrerne ikke er mer kriminelle som gruppe enn nordmenn flest, men at ikke-vestlige innvandrere lett havner i en sosial undergruppe med de farer det innebærer for å bli involvert i kriminalitet. Samtidig er innvandrerkvinner kraftig underrepresentert i kriminalstatistikken.- Vi må være klare til å ta imot innvandrerne på en måte som forebygger kriminalitet bedre enn vi makter det i dag. Vi trenger flere politifolk med innvandrerbakgrunn og eksperter med inngående kunnskap om deres kultur. Men uansett hva politiet får av ressurser så er vi avhengig av at også andre samfunnsaktører lykkes, sier Killengreen.Bemanningsrapporten er en gjennomdrøftet plan for norsk politis nære fremtid. Killengreen kan knapt huske at hun har presentert et viktigere dokument i sin lange karrière i norsk politi.Politiets ressursbehov og kriminelle utfordringer har vært høylytt diskutert i mange år, men uten sikre tall. Med den nye rapporten mener hun debattgrunnlaget ligger der, nesten like omfattende som forsvarsstudien til de militære. Sentrale politikere og polititillitsvalgte har etterlyst en slik studie og sier ønsket nå langt på vei er oppfylt.- Vi har basert oss på moderate prognoser fra Statistisk sentralbyrå for befolkningsveksten. Så dette er nøkterne anslag for hva vi trenger av politiutdannede generalister, spesialister og høyt utdannet personell som jurister, samfunnsvitere og bioteknikere med spisskompetanse. Vi kan ikke pøse nye ansatte inn i etaten, men skal øke bemanningen gradvis for å utnytte dem effektivt, sier Killengreen.Hittil har norsk politi hatt 1,8 årsverk pr. 1000 innbyggere. Andelen foreslås nå øket til 2,0 årsverk fordi en økt befolkning gir behov for mer politi for å sikre trygghet.

Flyttes til byene.

Det er betydelig politisk sprengstoff i rapporten med spenninger mellom by og land. I 150 kommuner vil befolkningen gå ned. Oslo og Akershus vil derimot vokse med nær en kvart million mennesker. Killengreen varsler at flere politifolk må flyttes til byene- En slik sentralisering er ikke ønsket av Stortinget, men jeg kan ikke forsvare å beholde så mange politifolk i utkantstrøk når de store utfordringene kommer i urbane strøk, er Killengreens klare beskjed.

Ny politihøyskole.

Det må utdannes 560 politifolk årlig, et betydelig hopp fra det rekordhøye opptaket i fjor og i år på 432 elever. Politihøgskolen kan klare en slik opptrapping frem til 2011, men da vil det bli nødvendig å bygge nytt. Prislappen for 3700 nye politiansatte frem til 2020 er drøyt 2,5 milliarder kroner, mens IKT-satsing de neste seks årene vil koste rundt en milliard kroner.

Storberget fornøyd.

Justisminister Knut Storberget sier han er veldig fornøyd med det han kjenner av rapporten. Han er enig med politidirektøren i at dette er en nøktern og realistisk analyse av kriminalitetsutviklingen - og bemanningsbehovet i tiden fremover.- Vi har fått det grunnlaget vi trenger for å vite hvordan det bør satses videre på politiet, slik målet var i Soria Moria-erklæringen. Dette gir noen budsjettmessige utfordringer, men det er allerede tatt grep med å øke inntaket på Politihøgskolen og opprette et DNA-register, sier Storberget, men bemerker at politiet vil ha en anstrengt bemanningssituasjon noen år fremover.

KLIKK FOR STØRRE GRAFIKK.